čtvrtek 31. prosince 2009

Členské bilancování

Poslední den roku 2009 mě přiměl k malému statistickému bilancování členské základny. GC Beřovice má k dnešnímu dni 850 členů /z toho 731 domovských/. Základní dělení dle pohlaví, muži 535 /domovských 458/, ženy 315 /domovských 273/. Dělení dle věkových kategorií je podrobně rozepsáno v přiloženém PDF. Poslední přidělené registrační číslo roku 2009 je 050-1058. A jaké je složení HCP v našem klubu? Bez HCP, a tedy bez možnosti hrát na normovaném hřišti, je 80 hráčů /domovských 76/. Klubový HCP /37-54/ má 213 členů /204 domovských/. Tzv.neaktivní HCP mají hráči, kteří neodehráli letos aspoň 4 soutěžní kola. Takových je 162 /domovských 150/. Aktivní EGA HCP má 394 hráčů /301 domovských/. Singl HCP, tedy do 9,9 má 57 mužů /35 domovských/ a 9 žen /4 domovské/. Další, podrobnější členění dle HCP v přiloženém PDF. A na úplný závěr roku Vám ještě poděkuji za návštěvnost stránek Beřovického Soutěžního Golfu.

neděle 27. prosince 2009

Jamka číslo 14

HCP index 3! Mělo by se tedy jednat o třetí nejobtížnější jamku na hřišti. S tím se dá zcela určitě souhlasit. Z černých odpališť měří 410 metrů. Mírný dogleg doleva, celá jamka do poměrně slušného kopce. A to není všechno, k dipozici jsou ještě jedna zadní odpaliště, která jamku prodlouží o cca 20 metrů. Doufám, že nebudou nikdy potřeba! Dlouhý hráč si z odpaliště namíří přes levý kopec s povedený drive skončí 120 metrů od greenu. Ostatní budou hrát tam kam vidí a z jamky se stává poctivý pětipar. Nemluvě o tom, že slice /pro praváka/ je délkovou katastrofou. Rána do greenu je obtížná, doběh je v podstatě nemožná. Samotné jamkoviště je rovněž složité svou modelací. Navrtat se dá hodně "pěkná" pin-position.
Pro-Tip: Rovný drive zahrajte přes levý kopec /kousek vpravo od vrcholu/, míč seběhne na střed fairwaye. Na druhou ránu vezměte "o hůl víc". Green čtěte zezadu, zepředu, zleva i zprava. Birdie "netlačte", hrajte dva jisté putty!
Pravidlový kvíz:
Hra na rány. Pěkný, dlouhý drive končí ve členitém bunkeru po pravé straně fairwaye. Hráč zaujme v bunkeru postoj, nápřah, rána, písek lítá všude kolem, míč letí 2 metry a končí v té samé překážce. Hráč pečlivě upraví hráběmi to co v bunkeru "napáchal" a staví se k další ráně. Při nápřahu se dotkne písku, ale tentokrát se rána povede a končí kousek před greenem. Dopustil se hráč nějakého pravidlového prohřešku? Bude trestán?
Pár slov k pravidlům:
Jak bylo v komentářích několikrát zmiňováno řešení se skrývá v Pravidle 13-4 Míč v překážce; Zakázané úkony /strana 71/. První situace ohledně uhrabání je poměrně jasná, i když mezi hráči vyvolává řadu diskuzí. Výjimka 2 /strana 72/: "Jestliže poté, co hráč zahrál ránu, je míč stále v dané překážce, smí hráč uhladit písek nebo půdu jen do té míry, aby neporušil Pravidlo 13-2 /Zlepšení polohy míče, prostoru zamýšleného postoje nebo švihu nebo směru hry, strana 70/ s ohledem na svou příští ránu.". A to zcela určitě náš hráč neporušil. Uhrabání je tedy beztrestné. Pro jistotu jsem ještě zalistoval v publikaci DECISIONS on the Rules of Golf /ROZHODNUTÍ o pravidlech golfu/. Na straně 197 /rozhodnutí 13-4/36/ je citován náš případ. A druhý problém: dotknutí se písku v nápřahu. V pravidle 13-4b se píše, že se hráč před zahráním rány nesmí dotknout holí nebo rukou půdy v překážce. Náš hráč se písku dotknul před zahráním rány /rána je pohyb holí směrem dopředu, Definice Rána, strana 37/. Ale je otázkou, zda půda zahrnuje písek? Pomohla opět DECISIONS, strana 195 /rozhodnutí 13-4/31/. Ano, hráč porušil Pravidlo 13-4 a obdrží dvě trestné rány.

neděle 20. prosince 2009

Jamka číslo 13

Čtvrtá adventní neděle znamená také čtvrtou jamku našeho zimního seriálu. Nejdelší pětipar na hřišti, z černých odpališť celých 540 metrů. Stojím na odpališti /teď už na bílém/ a říkám si: "Jen to uveď do hry, hlava dole...". A za pár minut už hledám vlevo za kopečky, u pergoly. Green v regulaci se pro mě pak stává nesplnitelným snem. Na druhou ránu číhá členitý bunker po levé straně. Ideální je být po dvou ranách na cca 80 metrech, pak lze útočit na tyč. Green není velký a já tam míč nezastavím. Rána do greenu byla ještě donedávna stížená špatnou polohou vzdálenostních kolíků. Dovolím si malou vzpomínku: 19.10.2008 jsem se zúčastnil Beřovické neděle. Můj spoluhráč zahrál na třináctce drive do pravého bunkeru vedle fairwaye, druhá rána celkem slušná na fairway poblíž "dvoukila". Třetí: 4I dovnitř. Seznamte se, Michal Gabor...
Pro-Tip: Není na co čekat, roztočte svůj driver na plné obrátky. Do úderu z odpaliště dejte vše! Na druhou ránu vytáhněte fairwayiové dřevo a znovu palte naplno. Jen Ti nejdelší budou před greenem v prohlubni. Třetí rána musí směřovat k tyči! Na pětiparu je totiž birdie povinností!
Pravidlový kvíz:
Přesuňme se rovnou na jamkoviště. Svůj třímetrový putt do paru náhodou proměním, vyndavám míček ze dna jamky a v tom si všimnu, že míč není můj. Ihned to oznamuji spoluhráčům. Oni zkontrolují své míče a jeden z nich /ještě jej čeká krátký putt/ má můj, já jamku dohrál jeho míčem. Jaký je další postup? Budou se rozdávat trestné rány? Bude nutné odehrát jamku znovu?
Pár slov k pravidlům:
Budeme se zabývat pravidlem 15-3b Nesprávný míč; Hra na rány /strana 77/. Hned první věta hovoří jasně: "Jestliže hráč zahraje jednu nebo více ran nesprávným míčem, je potrestán dvěma trestnými ranami.". Pokud si tedy hráči vymění míče /a zahrají každý aspoň jednu ránu/ v průběhu hraní jamky, obdrží každý dvě trestné rány a chybu musí napravit dříve než odpálí z následujícího odpaliště. Napravením chyby se rozumí návrat na místo, kde k pochybení došlo a dohrání jamky svým míčem. Rány zahrané nesprávným míčem se do skóre nepočítají. Ale pojďme k popisované situaci. Dohrál jsem jamku cizím míčem, obdržím dvě trestné rány a musím se vrátit na místo kde leží můj původní míč. Ten tam nebude, má ho můj spoluhráč. Musí být umístěn co nejblíže místu odkud jej spoluhráč odehrál. Pak si jamku dohraji. Pokud i můj spoluhráč odehrál nějaké rány mým míčem, obdrží rovněž dvě trestné rány a procedura vrácení míče bude stejná. Zmíněná situace k komentářích o tom, že hráč cizí míč pouze zvedl je jednoduchá. Vrátit míč na původní místo a věnovat se svému míči...

neděle 13. prosince 2009

Jamka číslo 12

První třípar druhé devítky. Hned na úvod si dovolím zavzpomínat na kritická slova, která se objevila ihned po otevření druhé devítky: "To mě nebaví. Všechny tři úvodní třípary hraju stejnou holí...". Nevím jestli to dotyčný myslel vážně, ale mně rozhodně všechny třípary baví i stejnou holí. Navíc je každý designem úplně jiný.
Při pohledu z odpališť nevypadá jamka složitě. Po pravé straně je sice hranice hřiště /out/, ale přílišný "strašák" to není. I když, kdo z nás tam ještě nebyl? Kolem jamkoviště jsou tři bunkery. Domnívám se, že častěji se hrabou ty vlevo. Před greenem není "nic", doběh je možný. Největší komplikace čekají určitě na greenu. Není z největších, ale modelovaný tedy je. Green v regulaci /GIR/ rozhodně neznamená jistotu paru.
Pro-Tip: Pečlivě si zjistěte polohu jamky. Ránu z odpaliště zahrajte tak, abyste první putt zahrávali do kopce. Jen to je cesta k birdie.
Pravidlový kvíz:
Svou ránu z odpaliště zahraji na green, míč udělá hluboký pitchmark /důlek/ a nádherným backspinem se vykutálí na foregreen. Během chůze ke greenu si vyslechnu pochvalná slova na zahraný "bekáč" a samou radostí označím polohu míče /markovátkem/ a následně opravím svůj pitchmark /vypichovátkem/. Ale to už na mě spoluhráči volají, že něco není v pořádku. Postupoval jsem proti pravidlům? Obdržím trestné rány?
Pár slov k pravidlům:
Oprava stop po dopadu míče se může provést kdykolik. Jak píše v komentářích Láda Tyle - pravidlo 16-1c /strana 78/. Složitější je to s označením a zvednutím míče na foregreenu. Hráč neoznámil svůj úmysl zvednout míč za účelem identifikace 12-2 /strana 69/ nebo určení způsobilosti míče ke hře 5-3 /strana 52/. Je tedy potrestán jednou trestnou ranou. Pokud by hráč nepoukazoval na identifikaci ani způsobilost míče ke hře byl by potrestán jednou trestnou ranou podle pravidla 18-2a /strana 82: Míč v klidu se pohne; Hráčem, partnerem, nosičem nebo výstrojí/. A ještě k tomu napomáhání a překážení. Pokud se hráč domnívá, že by mohl jeho míč napomáhat /22-1, strana 95/ jinému hráči, může jej zvednout a nemusí to předem nikomu oznamovat. Ale pokud si hráč myslí, že by jeho míč mohl překážet /22-2, strana 96/ ve hře jinému hráči, musí jej zvednout teprve ve chvíli, kdy je o to požádán. Takže suma-sumárum: jedna trestná, míč vrátit na původní místo a hrajeme dál...

pátek 11. prosince 2009

Lenka Budinová a Jan Křenek

Prosincové číslo GolfDigest obsahuje mimo jiné článek Zpráva o zdraví golfu, téma: Řeč čísel. V posledních dvou odstavcích /strana 48/ se objevují jména Lenka Budinová a Jan Křenek. Obě v souvislosti s největším počtem odehraných soutěžních kol. Podle zdroje CT Group odehrála Lenka 78 soutěžních kol, Honza dokonce 90! Tak se na jejich počínání pojďme společně podívat o trochu podrobněji. Nemusím asi zdůrazňovat, že oba jsou členy GC Beřovice.
Společné mají to, že začali soutěžní sezónu ve stejný den, konkrétně 11.4.2009. Druhou a poslední podobností je nejhorší zahraný výsledek /viz.níže/. Technický server ČGF se trochu rozchází s tvrzením článku ohledně počtu soutěžních kol, to může být dáno odehráním turnajů na hřištích, které nejsou na serveru zavedeny /zahraničí/. To však není vůbec podstatné.
Lenka Budinová
Počet odehraných kol: 65
Počet kol bez konečného výsledku /škrtů/: 1
Celkem odehraných úderů: 5758 /základ 64 kol/
Průměr na kolo: 89,97
Nejlepší číslo: 78 /20.9.2009 Karlovy Vary/
Nejhorší číslo: 98 /11.6.2009 Cihelny/
Vývoj HCP: 11,2 - 12,3 - 9,0 - 9,7 /začátek sezony - nejvyšší - nejnižší - konec sezony/
Jan Křenek
Počet odehraných kol: 89
Počet kol bez konečného výsledku /škrtů/: 6
Celkem odehraných úderů: 6931 /základ 83 kol/
Průměr na kolo: 83,50
Nejlepší číslo: 73 /15.8.2009 Podbořánky/
Nejhorší číslo: 98 /3.5.2009 Beřovice/
Vývoj HCP: 6,9 - 7,7 - 4,8 - 5,0 /začátek sezony - nejvyšší - nejnižší - konec sezony/
Má-li někdo z Vás, čtenářů zájem o zaslání přehledu svých výsledků za tuto sezonu, rád z Technického serveru ČGF "vysosnu" a zašlu.

neděle 6. prosince 2009

Setkání s psychologem

Tisková zpráva:
V pátek 4. prosince proběhlo (již) pravidelné "Setkání s psychologem". Pohovor si nenechala ujít většina beřovických MIDů. Věříme, že účinky setkání se promítnou do celé nadcházející golfové sezóny a MIDi budou šířit slávu beřovického golfu po celé naší vlasti i v zahraničí. Obsah pohovorů s psychologem je sice tajný, nicméně pozorný čtenář si z přiložených fotek jistě "cosi" vydedukuje. Akce se konala za přísného utajení na soukromé klinice "Kulaťák".
ČTK s přispěním Michala Gabora
AKTUALIZOVÁNO!
Jak Míra Nosky slíbil, tak se také stalo. Do fotoalba přidáno 6 nových fotek. Ovšem nedá se z nich vyčíst k kolik hodin přesně byly pořízené. Údajně kolem půlnoci.

Jamka číslo 11

Týden se s týdnem sešel a je tu druhé pokračování zimního seriálu o "naší" druhé devítce. Po dohrání desítky nás čeká pouze krátký přechod k dalšímu odpališti. Jamka směrem na západ je v podstatě stejně dlouhá jako předchozí. Zhruba od poloviny své délky klesá. Veškeré překážky nás čekají na pravé straně. Kratší hráči mají tu výhodu, že jejich "tee-shoty" nedolétnou do pravé podélné vodní překážky. Kolem greenu jsou tři bunkery, všechny po pravé straně. Fairway je poměrně široká, ale dobýt green druhou ranou "carry" a v regulaci se povede jen po dost dlouhém a přesném drivu. Občas se z odpališť této jamky ozývá hlasité "fóóór". To když se drive nepovede a letí doleva za kopečky, do míst kde je jamkoviště následující jamky. Poměrně zajímavá komplikace čeká hráče, kteří svou úvodní ránu zahrají naopak hodně vpravo. Ozve se pravděpodobně opět "fóóór" a míč přistane na fairwayi desítky. Další rána pak vyžaduje délku 150-200 metrů (postoj z kopce dolů) a to ještě celé hezky vzduchem přes vodní překážku.
Pro-Tip: Drive umístěte na levou stranu. Po dopadu míč seběhne na střed fairwaye. Druhou ránu zahrajte vyšší a využijte častého protivětru. Míč po dopadu na green daleko "neuteče". Jamkoviště je velmi jednoduché a snadno čitelné. Ale pozor! Povrch byl v průběhu sezóny opatřen fritovacím olejem.
Pravidlový kvíz:
Drive zahraji hodně vlevo směrem na green dvanáctky. Po příchodu najdu svůj míč ležet na foregreenu. Při zaujmutí postoje stojím oběma nohama na greenu. Co udělám?
a/ Musím zahrát míč jak leží. Green bude "spiky" asi poškozen, ale s tím se nedá nic dělat.
b/ Můžu hrát míč jak leží.
c/ Musím využít beztrestnou úlevu (free-drop) na vzdálenost jedné hole od nejbližšího místa úlevy.
d/ Můžu využít beztresnou úlevu (free-drop) na vzdálenost jedné hole od nejbližšího místa úlevy.
e/ Můžu beztrestně opakovat ránu z odpaliště.
Je správně jen jadna možnost? Dvě nebo dokonce hned tři?
Pár slov k pravidlům:
Pokud bysme se museli rozhodnout pro jednu z nabízených možností, tak správně je pouze za "a"! Dle pravidla 25-3 /Nesprávné jamkoviště, strana 104/. Zde nalezneme celkem jasnou větu: Překážení v postoji nebo prostoru zamýšleného švihu není samo o sobě překážením ve smyslu tohoto pravidla. Samozřejmě je možné postupovat podle pravidla 28 /Nehratelný míč, strana 110/, prohlásit míč za nehratelný /možno prohlásit kdekoli na hřišti, avšak ne ve vodní překážce/ a zvolit jednu ze tří, doufám, dobře známých možností /samozřejmě s připočtením jedné trestné rány/.

pátek 4. prosince 2009

Mistrovství na plátně

AKTUALIZOVÁNO!
ČGF opět pořádá MČR na FSG simulátorech. Všechna se odehrají na počátku příštího roku. A zde jsou termíny, kurzívou popsána místa konání:
9.-10.1. 12. MČR MID-amatérů Hradec Králové
11.-23.1. 16. MČR jednotlivců na rány (kvalifikace) různé
24.1. 16. MČR jednotlivců na rány (finále) Erpet
30.1. 6. MČR seniorů Liberec
18.-21.2. 13. MČR družstev Erpet, Čechie-finále
27.-28.3. 9. MČR mládeže Mladá Boleslav
GC Beřovice pořádá Mistrovství klubu v termínu 16.-17.1.2010. Vypsána bude mužská a ženská kategorie. Pokud počet zájemců překročí 36, bude se první kolo hrát také v pátek 15.1. Do druhého /finálového/ kola postoupí nejlepších 28 mužů a 8 žen. Výsledek prvního kola bude možné nahlásit jako kvalifikační pro MČR.

neděle 29. listopadu 2009

Jamka číslo 10

Začíná devítidílný seriál o druhé devítce beřovického hřiště. V pravé části článku vidíte nákres z Birdie card, která je k dispozici zhruba od poloviny letošního roku. Tímto děkuji za povolení k publikování.
Desítka je čtyřpar do kopce, hraný častěji po větru. Většinou přicházíte na odpaliště s novou zásobou tekutin, zbaveni tekutin, popřípadě s párkem ležmo na rohlíku. Nevýhodou je mít "forhonta", protože čím více času na vydýchání, tím lépe. Podle mého názoru je dobré umístění drivu základem úspěchu. Pro druhou ránu je žádoucí vidět praporek, což už se mi párkrát poštěstilo. Green je úzký a dlouhý, proto není "vůbec" žádným problémem jeho zasažení. Kdybych byl požádán o tzv. Pro-Tip na bezpečné zvládnutí, napsal bych asi toto: Vody vlevo a vpravo se nebojte. Zahrajte dlouhý, rovný drive až za horizont. Ze zhruba 100 metrů zahrajte nižší ránu, která po druhém odskoku na greenu okamžitě zastaví. Jeden nebo dva putty jsou pouhou formalitou. Jednoduchá jamka na úvod druhé devítky!
Pravidlový kvíz:
Svůj drive zahraji na pravou stranu. Míč letí jasně směrem na podélnou vodní překážku /červené kolíky/ a přetne její hranici. Nikdo nevidí míč dopadnout za překážkou, nikdo nevidí ani neslyší šplouchnutí. Můžu zahlásit provizorní míč? A zahrát jej?
Do komentářů přidejte své Pro-Tipy nebo nezapomenutelné zážitky z této jamky a samozřejmě očekávám řešení pravidlového kvízu. Novinkou je "hvězdičkové" hodnocení.
Pár slov k pravidlům:
Na začátek pravidlových kvízů jsme si nemohli vybrat jednodušší a diskutovanější pravidlo. Jeden komentář podepsaný jako LT /Láďa Tyle/ popisuje zcela jednoznačně svůj odpal zahraný do vody. Je známo nebo prakticky jisté /Known or Virtually Certain/, že míč je v podélné vodní překážce a postupujeme podle pravidla 26-1 /strana 105 Pravidla golfu/. To je poměrně jednoduché a jasné, i když na hřištích je vidět hodně zajímavého. Druhá možnost je také jasná. Na odpališti stojí jeden z těch mladých „hajzlíků“, který pálí daleko předaleko a vůbec o zahrání provize neuvažuje, natož, že by silný protivítr ránu zkrátil a ta skončila třeba jen těšně za vodou. Provize se nehraje, jde se hledat. Když se míč v roughu nenajde, tak hezky zpátky na odpaliště. Pak ale přijde ta nejpočetnější skupina, někdy přeletí, někdy ne. „Ale vod tý doby, co ty roughy nechal Koukol narůst, se to tam za tou vodou špatně hledá. Jsem určitě za, dám si provizi. Za jo? To těžko Ty vole, to by muselo foukat po a ne proťák. Provizi hrát nesmíš.“ Atd. atd. Při rozhodování se o správném postupu zvažte všechny okolnosti a názory spoluhráčů, popřípadě přivolejte rozhodčího. Ten vyslechne členy flightu a rozhodne, je to jeho povinnost. Ale platí, že hrát provizi je možné jen tehdy, jestliže míč může být ztracen mimo vodní překážku nebo může být mimo hřiště.
PS: Kraty, tzv. provizi proti vodě, lze hrát pouze v případě, že to povolují Místní pravidla /příklad je na straně 131 Pravidla golfu/.

pátek 27. listopadu 2009

Seriál naše jamky

Vzpomínáte na devítidílný seriál, kdy čtenáři libe.cz hodnotili první devítku beřovického normovaného hřiště? Psali jste o svých zážitcích, hodnotili jste jamku v jednoduchých anketách, přidávali tipy na její bezpečné zvládnutí nebo vymýšleli její pojmenování. To vše bych rád zopakoval. Samozřejmě s tím rozdílem, že se tentokrát zaměříme na devítku druhou. Ta má za sebou první celou sezónu a tak je zážitků určitě dost a dost. Každý týden zveřejním novou jamku. Začneme již tuto neděli a logicky je na řadě jamka číslo 10. Celý seriál bude mít jednu novinku. Vždy si dovolím popsat jeden pravidlový "problém" a na Vás bude řešení...

neděle 22. listopadu 2009

Klubové šampionáty 2010

Jsou známé termíny klubových mistrovství pro rok 2010. V celém systému je hned několik změn.
Mistrovství klubu ve hře na jamky. V první polovině roku 2010 je velmi složité hledat termín, který by nekolidoval s některou vrcholnou akcí ČGF /Czech Golf Amateur Tour, Extraliga mužů, I.liga žen, MČR MID-amatérů, MČR na jamky/. Nakonec byl zvolen termín 26.-27.6.2010. Systém stejný jako v předchozích dvou letech - do turnaje bude přijato 32 mužů a 16 žen dle HCP. V neděli /27.6./ bude GC Beřovice pořádat již 3.Charitativní turnaj.
Mistrovství klubu ve hře na rány. Již tradičně je pro vrchol klubové soutěžní sezóny zvolen termín, který doporučuje ČGF, tedy 25.-26.9.2010. Novinkou je vypsání 4 kategorií: ŽENY HCP do 26,4 /na rány, mistryně klubu/, MUŽI HCP do 26,4 /na rány, mistr klubu/, SPOLEČNÁ HCP 26,5-36 /na rány, přeborník klubu dané kategorie/, SPOLEČNÁ HCP 37-54 /stableford btto, přeborník klubu dané kategorie/.
Mistrovství klubu seniorů a MID-amatérů bylo pro malý zájem /v roce 2009/ zrušeno!
Změnou prochází také Beřovický Ryder Cup neboli utkání Zajíců a Lišek. Všichni přihlášení budou po uzávěrce přihlášek seřazeni dle věku a rozděleni napůl. Vzniknou tak dvě stejně početné soupeřící skupiny, tzn.rozdělovníkem již nebude věk 35 let. Hrát se bude opět celý víkend 2.-3.10.2010 takto:
SOBOTA - dopoledne: Fourball 18 jamek - normované
SOBOTA - odpoledne: Singly 9 jamek - akademie
NEDĚLE - dopoledne: Foursome 9 jamek - akademie
NEDĚLE - odpoledne: Singly 18 jamek - normované
Věříme, že změny přispějí k větší popularitě a účasti při vrcholných klubových soutěžích. Máte-li však jiný názor nebo Vám některé změny nepřipadají správné, piště do komentářů...

pondělí 16. listopadu 2009

Nástěnka mistrů

Stejně jako vloni vzniká i letos památka na klubové mistry ve hře na rány. Loňskou dvojici Ivana Zlesáková a Martin Vlček střídá dvojice Adéla Cejnarová a Adam Koukol. Naposledy jmenovaný je tvůrcem obou dílek. Hezky zarámovaní se všichni brzy objeví v klubovně GC Beřovice.

Beřovická "Fall Series"

Po vzoru PGA Tour se v Beřovicích konají turnaje Fall Series /podzimní/. V neděli 8.11.2009 proběhl s předstihem turnaj "Svatomartinská husa 2009". Výsledky podzimních turnajů nehrají "skoro" žádnou roli, cílem je se pobavit a dobře nasytit. A jak název napovídá podávala se pečená husa. Dobrou náladu dokazuje fotodokumentace, kterou dodal Míra Nosky.

středa 4. listopadu 2009

Beřovice by GARMIN

Víte co znamená GARMIN? GAboRMIchalNavigace!

Vážené golfistky a golfisti,
v odkazech naleznete stopy našeho snažení na hřišti. Tedy spíše stopy mého bagu.

Naskočme tedy k Michalovi do bagu a vydejme se 4x do Beřovic.

Doporučuji kliknout na Přehrávač, přepnout na Satelitní mapu, přepnout na Fullscreen a spustit přehrávání.

CROSS COUNTRY 2009
CROSS COUNTRY 2008
1 Holí 2009
Nostalgicky 2x9

Bohužel novou devítku nám "fotografové" zachytili ještě ve fázi výstavby.
Michal Gabor

úterý 3. listopadu 2009

Žebříčky 2009 - poslední, seniorské

Již tradičně jsou seniorské žebříčky k dispozici jako poslední a nejinak tomu je i po skončení letošní sezóny. Žebříčky jsou sestavovány dle obvyklých kategorií Senior Tour: muži /hcp 0-26,4/, ženy /hcp 0-26,4/, muži /hcp 26,5-36/, ženy /hcp 26,5-36/, společná /hcp 37-54/. Podle Soutežního řádu ČSGA by měl být žebříček sestaven podle 10 nejlepších výsledků, ale realita je trochu jiná. Pouze hlavní kategorie /hcp 0-26,4/ mají konečné pořadí právě z deseti nejpovedenějších kol /počítáno dle průměrné odchylky/. Ostatní kategorie jsou sestaveny /počítáno dle průměrných stablefordových bodů/ dle všech odehraných kol každého hráče. Není proto žádným překvapením, že na 1. místě kategorie muži /hcp 26,5-36/ je hráč, který odehrál pouze dvě soutěžní kola. Ale pokud by byl žebříček sestaven dle SŘ ČSGA, tak by 3 stablefordové kategorie obsahovaly jen 6 jmen: muži /hcp 26,5-36/ - 4, ženy /hcp 26,5-36/ - 1, společná /hcp 37-54/ - 1.
A kdo byl tedy z našich domovských členů v elitní kategorii nejlepší? Mezi 60 muži je na výborném 11. místě Jiří Nacházel, mezi desítkou žen je na 4. místě Eva Tichá.
Konečné umístění všech členů GC Beřovice - Žebříček ČSGA 2009
MUŽI /hcp 0-26,4/ - 10 nejlepších výsledků:
11. Jiří Nacházel
32. Ladislav Tyle
56. Luděk Bena
ŽENY /hcp 0-26,4/ - 10 nejlepších výsledků:
2. Lenka Budinová
4. Eva Tichá
5. Daniela Kostková
9. Květoslava Mayerová
MUŽI /hcp 26,5-36/ - všechny výsledky:
6. František Šulc
14. Vladimír Karlík
15. Jiří Fibich
28. Vladimír Ondroušek
31. Lev Kliment
38. František Šulc sn.
40. Petr Osmík
Pozn.: Proč je v této kategorii 2x František Šulc? Nevím. Ale asi bude důvodem změna jména /doplnění sn./ v průběhu sezóny...
ŽENY /hcp 26,5-36/ - všechny výsledky:
1. Anna Novotná
4. Jana Benová
6. Ivanka Ondroušková
7. Zdeňka Zpěváková
SPOLEČNÁ /hcp 37-54/ - všechny výsledky:
6. Jana Benová
22. Alena Pekárková
Pozn.: Jana Benová v průběhu sezóny přešla do vyšší kategorie.

pondělí 2. listopadu 2009

Žebříčky 2009 - přeposlední

Mimo Oficiálního amatérského žebříčku vyhodnocuje ČGF také Žákovský žebříček. Do výsledků letošního roku bylo započteno v období od 1.5. do 10.10.2009 celkem 88 soutěžních kol! Hodnotí se tradičních 6 kategorií: mladší žáci/žákyně, starší žáci/žákyně, kadeti/kadetky. Odehrát alespoň 5 turnajů znamenalo zařazení do konečného žebříčku, ve kterém figuruje 239 jmen. Velmi znepokojující je fakt, že jsou mezi nimi jen 3 jména domovských členů GC Beřovice. Všichni jsou příslušníci nejstarší kategorie chlapců - kadetů. Nejlépe se umístil na 11.místě Jakub Maštalíř. Další dva jsou až v páté desítce: 42. Tomáš Prokop, 47. Marek Klokočka. Všichni výše zmiňovaní letos končí své mládežnické účinkování a otázkou zůstává zda se zkratka GCBER objeví v konečném Žákovském žebříčku 2010?!
Konečné umístění všech členů GC Beřovice - Žákovský žebříček ČGF 2009
KADETI:
11. Jakub Maštalíř
13. Tomáš Dvořák
42. Tomáš Prokop
47. Marek Klokočka
KADETKY:
2. Karolína Vlčková
4. Adéla Cejnarová

čtvrtek 15. října 2009

Lavina žebříčků 2009

Soutěžní sezóna podniků ČGF skončila! Na serveru se objevily konečné žebříčky všech věkových kategorií. Nejsledovanější je Oficiální amatérský žebříček. Hlavní kategorií jsou muži a ženy. Další kategorie jsou vyhodnocovány prostým výběrem dle věku: dorostenci a dorostenky /do 18 let/, junioři a juniorky /do 21 let/, mid-amatéři a mid-amatérky /nad 35 let/, senioři /nad 55 let/ a seniorky /nad 50 let/. Pořadí je stanovováno podle tzn. Průměrné odchylky. Podrobně je systém popsán v Žebříčkovém řádu, který je součástí Soutěžního řádu - k dispozici na serveru ČGF.
Mezi mužskou nejlepší třicítkou jsou i tři naši domovští členové, srovnáni ve třetí desítce. Nejlepším z nich je Petr Heider na 23.místě, dále 29.Matyáš Bernat a 30.Pavel Vilimovský, který se zároveň stal vítězem žebříčku mid-amatérů! V kategorii žen je jediné jméno s klubem GCBER. Na 64.místě se umístila věkem seniorka Eva Tichá! Následuje výběr hráčů s členstvím v GC Beřovice, informace za jménem se týká umístění v dalším žebříčku /JUN=junioři, DOR=dorostenci, MID=mid-amatéři, SEN=senioři/.
OFICIÁLNÍ AMATÉRSKÝ ŽEBŘÍČEK ČGF 2009
ŽENY:
2. Karolína Vlčková /2.JUN/2.DOR/
9. Adéla Cejnarová /7.JUN/5.DOR/
59. Lenka Budinová /9.MID/3.SEN/
64. Eva Tichá /13.MID/5.SEN/
66. Vladislava Kozáková /15.MID/
67. Renáta Dědková /16.MID/
71. Daniela Kostková /19.MID/8.SEN/
MUŽI:
5. Michal Pospíšil /5.JUN/4.DOR/
10. Filip Juhaniak
23. Petr Heider /18.JUN/12.DOR/
29. Matyáš Bernat /21.JUN/14.DOR/
30. Pavel Vilimovský /1.MID/
33. Jakub Švarc /24.JUN/17.DOR/
42. Cyril Cejnar /30.JUN/18.DOR/
46. Martin Vlček /32.JUN/
63. Martin Pospíšil /44.JUN/
73. Jakub Maštalíř /49.JUN/30.DOR/
78. Tomáš Dvořák /51.JUN/31.DOR/
120. Radek Tauš /30.MID/
125. David Valenta /35.MID/
138. Karel Štaubert /47.MID/
143. Pavel Růžička /51.MID/
145. Michal Gabor /53.MID/
148. Jan Křenek /56.MID/
151. Jan Tuháček /59.MID/
163. Jiří Nacházel /70.MID/16.SEN/
172. Jan Klokočka /79.MID/
201. Ladislav Tyle /107.MID/36.SEN/

úterý 13. října 2009

NGTM2009 - konečné pořadí

Národní golfová Tour mládeže 2009 je minulostí a k dispozici je konečné pořadí této nejvyšší mládežnické tour jednotlivců. Od května do října se uskutečnilo 6 turnajů /Čeladná, Beřovice, Nová Amerika, Olomouc, Hluboká, Mnich/ a pro zařazení do konečného žebříčku bylo nutné odehrát nejméně 3 turnaje. Pořadí se určilo podle součtu tří nejlepších umístění. Mezi 111 hodnocenými hráči v šesti kategoriích jsou pouze dvě jména beřovických hráčů a ještě ke všemu nedomovská! V kategorii kadetek je na bronzovém stupínku Adéla Cejnarová za 1., 1. a 4.místo. Mezi stejně starými chlapci je Tomáš Dvořák na 9.místě, který se umístil 3x na 6.místě. Finálový podnik NGTM 2010 - Masters budou hostit 9.-10.10.2010 Beřovice!
Vítězové NGTM 2009 v jednotlivých kategoriích:
Kadeti: David Štrouf /GCERP, 1, 1, 2/
Starší žáci: Šimon Zach /GCERP, 1, 1, 2/
Mladší žáci: Václav Lébl /GKLIS, 1, 1, 1/
Kadetky: Kateřina Krásová /GKCEE, 1, 1, 1/
Starší žákyně: Dominika Šiplová /GKHNV, 1, 1, 2/
Mladší žákyně: Klára Kaminská /BESGK, 1, 1, 1/

pondělí 12. října 2009

Masters mládeže na Mnichu

Závěrečný podnik Národní golfové Tour mládeže - Masters proběhl o víkendu na Mnichu. V šesti tradičních kategoriích se představilo 83 hráčů do 16 let /kadeti - 21, starší žáci - 21, mladší žáci - 15, kadetky - 6, starší žákyně - 11, mladší žákyně - 9/. Jediným zástupcem beřovického golfu byl Tomáš Dvořák, který zahrál 81 a 77 ran a skončil na solidním 6.místě.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Kadeti: David Štrouf /GCERP, 76, 73/
Starší žáci: Šimon Zach /GCERP, 75, 78/
Mladší žáci: Matyáš Zapletal /GCAUS, 79, 83/
Kadetky: Kateřina Sluková /GCOLO, 79, 79/
Starší žákyně: Marie Luňáčková /GKTNV, 83, 84/
Mladší žákyně: Klára Kaminská /BESGK, 81, 84/

Přišlo mailem

Do mailové schránky libe.cz přišla žádost o publikování této fotografie. Zároveň žádám o její okomentování neboť jsem žádné výsledky zmiňovaného turnaje /Beřovice, 10.10.2009/ nenašel.
Znění mailu:
ahoj Aleši,
prosím můžeš dát na stránky fotku ze souboje generací, aby byla dostupná i ostatním ..... díky
.... bylo to takové malé pokračování Ryder cupu a ty zkušenosti jsou prostě vidět .....
mirek

neděle 11. října 2009

Na Konopišti vítězí Tereza Vavrušková a Martin Příhoda

Nejlepší číslo dvoudenního Poháru Mistrů golfových klubů na Konopišti zahrál dnes Martin Příhoda /RGCML, 73, 67/. Ve výsledkové listině se přehoupl přes, po včerejšku vedoucího, Stanislava Matuše /PGCCE, 69, 72/. Bronz zbyl na Viktora Skalleho /GKCEE, 72, 73/. Adam Koukol donesl dnes 83 a končí na 11.místě, plných dvacet ran za vítězem. Adéla Cejnarová zopakovala 76 ran a jen kvůli horšímu dnešnímu výsledku končí pod stupni vítězů. Dnešních -2 stačilo Tereze Vavruškové /YPGRL, 74, 70/ na vítězství o 3 rány před Marií Šebestovou /PGCMO, 76, 71/. Třetí příčku obsadila překvapivě Markéta Šubrtová /GCPRH, 79, 73/.

sobota 10. října 2009

4x "bedna" na Líšnici

Závěrečný podnik Senior Tour 2009 zastihl naše hráče ve výborné formě. Ve 4 vypsaných kategoriích máme hned 4 zástupce na stupních vítězů! Stříbro odváží Květoslava Mayerová a Jiří Nacházel v kategoriích HCP 0-26,4. Ve společné kategorii HCP 26,5-36 /stableford/ se na prvních dvou příčkách umístily Anna Novotná /36, 34/ a Jana Benová /36, 34/. Novotná zvítězili díky lepší druhé devítce dnešního kola.
Výsledky hráčů s členstvím v GC Beřovice:
MUŽI, HCP 0-26,4 /brutto rány/
2. Jiří Nacházel /83, 78/
14. Ladislav Tyle /88, 96/
17. Stanislav Kasa /95, 92/
28. Luděk Bena /109, 98/
29. František Šulc /106, 105/
ŽENY, HCP 0-26,4 /brutto rány/
2. Květoslava Mayerová /106, 99/
5. Barbara Štěpánková /110, 101/
SPOLEČNÁ, HCP 26,5-36 /stableford/
1. Anna Novotná /36, 34/
2. Jana Benová /36, 34/
5. Vladimír Karlík /32, 32/

76 a 77 jsou postupová čísla

Oba mistři GC Beřovice zvládli první kolo turnaje Tipsport Pohár Mistrů golfových klubů a postupují do finálového kola. Adéla Cejnarová zahrála 76 ran a do zítřka vstoupí ze 4.místa a ztrátou pouhých 2 ran na vedoucí Terezu Vavruškovou /YPGRL, 74/. Adam Koukol zahrál velmi solidních 77 a je průběžně sedmý. Ve vedení je Stanislav Matuš /PGCCE, 69/. Druhé kolo si zahraje jen 9 žen a 18 mužů na osmnáctce Radecký.

čtvrtek 8. října 2009

Závěr soutěžní sezóny

Tento víkend resp. již od pátku 9.10. proběhnou jedny z posledních turnajů soutěžní sezóny 2009. Zítra a v sobotu proběhne tradičně na Líšnici poslední turnaj Senior Tour. Mezi 54 přihlášenými je hned 11 členů GC Beřovice! Obdoba fotbalové Ligy mistrů se uskuteční na Konopišti. Turnaje se mohou zúčastnit pouze mistři klubů ve hře na rány pro rok 2009. Z GC Beřovice mají právo startovat Adéla Cejnarová a Adam Koukol. V sobotu se hraje hřiště d´Este, v neděli Radecký. Do druhého kola postoupí nejlepších 18 mužů a 9 žen z kola sobotního. Mládež do 16 let čeká na Mnichu Masters Národní golfové Tour mládeže. Mezi kadety startuje "náš" Tomáš Dvořák.

úterý 6. října 2009

Přehlídka spokojených Lišek

Po skončeném klání Zajíců a Lišek dodal Míra Nosky fotografie dokazující jak správně funguje putovní trofej. Většina Lišek s pohárem je zachycena v albu Beřovický "Ryder Cup"!

neděle 4. října 2009

Beřovické menu: Zajíc dušený ve vlastní šťávě

Osmý ročník Beřovického "Ryder Cupu" ovládly Lišky vedené kapitánem Michalem Gaborem /Na snímku při přebírání putovní trofeje z rukou hlavního rozhodčího Josefa Jonáše./. O výsledku bylo v podstatě "rozhodnuto" již po sobotním programu. Lišky přenocovaly s luxusním náskokem 14 ran /30:16/. Dnešní den skončil remízou /23,5:23,5/, ale nutno podotknout, že některé singly na akademii byly ukončeny a vypůleny ve chvíli, kdy bylo o vítězi rozhodnuto. Konečný výsledek 53,5:39,5 tak mění historické skóre na 5:3 ve prospěch Lišek!

úterý 29. září 2009

Fotoarchiv 2009 - update

Do letošního fotoarchivu byla přidána dvě nová alba. Vítězné čtvrtfinále I.ligy mužů na domácí půdě představuje 18 fotografií. Právě skončené klubové mistrovství na rány shlédněte na 11 "nouzových" fotkách pořízených telefonem /Josef Jonáš/.

pondělí 28. září 2009

Beřovický "Ryder Cup" po osmé

Již osmé pokračování beřovického Ryder Cupu se koná o víkendu 3.-4.10.2009. Jedná se o klubové utkání dvou věkových kategorií: Zajíců /0-35 let/ a Lišek /36-? let/. Dvoudenní formát byl poprvé otestován loni a stejný program nás čeká i letos.
Sobota 3.10.2009: dopoledne foursome na 18 jamek /normované/, odpoledne singly na 9 jamek /akademie/
Neděle 4.10.2009: dopoledne fourball na 18 jamek /normované/, odpoledne singly na 9 jamek /akademie/
Zající budou chtít odčinit loňský neúspěch a vyrovnat historické skóre na 4:4. Uzávěrka přihlášek je v pátek 2.10.2009 v 15 hod.

neděle 27. září 2009

Adéla Cejnarová a Adam Koukol

Mistry GC Beřovice ve hře na rány pro rok 2009 se stali Adéla Cejnarová a Adam Koukol. Od 9:00 se na první odpaliště postavily ženy. Po třech jamkách, které odehrál vedoucí flight, bylo o titulu v podstatě rozhodnuto. Barbara Handlová ani Renáta Dědková nezačaly dobře a tak za titulem v klidu dokráčela Adéla Cejnarová. Zahrála výborných 76 ran a druhé Renátě Dědkové /89/ "nadělila" 15 ran! Nepovedených 98 ran stačilo na bronz Báře Handlové. Dvě nejlepší kola /73, 74/ celého mistrovství zahrál Adam Koukol a zaslouženě zvítězil! Zkompletoval tak sbírku mistrovských medailí od doby normovaného hřiště /2004 - 2.místo, 2005 - 3.místo, 2007 - 2.místo, 2009 - 1.místo/. Hendikepový favorit Jakub Švarc zahrál vyrovnaná kola /76, 75/ a odváží při své premiérové účasti stříbro. Součet 159 ran donesli dva MID-amatéři: Jan Křenek a David Valenta. První jmenovaný zapsal dnes skvělých 77 a odsunul Davida Valentu /81/ na "bramboru". O bronzu rozhodlo lepší druhé /dnešní/ kolo. Letošní mistrovství dokončilo 17 žen a 50 mužů.
Podle skončené ankety by skutečně na vítězství stačilo 150 ran: 1. Adam Koukol 147, 2. Jakub Švarc 151.

sobota 26. září 2009

Obrana titulu pro domovské

Dnes v Beřovicích proběhl první den dvoukolového mistrovství klubu na rány. V pátek se kvůli chřipce z turnaje odhlásil Matyáš Bernat a nechal tak zbylým domovským členům nelehký úkol. Ubránit titul před pražskou mládeží. Výborné kolo mezi muži předvedl Adam Koukol, zahrál 73 ran a usadil se na první pozici o tři rány před Jakubem Švarcem /GCPRH, 76/ a Jonášem Menclem /77/. Cyril Cejnar /GCERP/ je po 78 ranách těsně pod pomyslnými stupni vítězů. Největším překvapením prvního kola je David Valenta, po 78 ranách je pátý. Podle předpokladů vévodí ženskému poli Adéla Cejnarová /GCERP, 85/. Ovšem jedinou ránu ztrácí Barbara Handlová /86/. Třetí je průběžně Renáta Dědková /GKLIS, 87/. V obou kategoriích lze zítra očekávat zajímavé a dramatické souboje.

čtvrtek 24. září 2009

20 žen a 59 mužů do boje o titul

Krátce po dnešní uzávěrce /18:00/ přihlášek na letošní mistrovství GC Beřovice ve hře na rány byla zveřejněna startovní listina. Mužská kategorie čítající 59 jmen startuje v sobotu od 9:00 ve skupinkách po třech hráčích. Hned po nich /od 12:20/ vstoupí na hřiště dvacítka žen. Obě kategorie startují podle aktuálního HCP. V neděli se startuje dle sobotních výsledků v obráceném pořadí. Kde hledat favority? Mezi ženami vyčnívá jméno Adéla Cejnarová. Čerstvá beřovická členka by papírově /HCP 1,2/ neměla mít konkurenci. Partnerkami v prvním flightu jí budou Barbara Handlová /7,8/ a Renáta Dědková /10,5/. V mužské kategorii je konkurence daleko větší. Hned 26 jich "vlastní" jednomístný HCP. V prvním "náctiletém" flightu je srovnána trojice Jakub Švarc, Matyáš Bernat a Cyril Cejnar. Za nimi trio zkušených Pavel Vilimovský, Adam Koukol a Roman Kratochvíl. Bude se z titulu radovat někdo ze jmenovaných nebo někdo jiný? To se dozvíme v neděli kolem 18 hod.

Anketa pro ženy

Do uzávěrky přihlášek na letošní klubové mistrovství zbývá něco málo přes hodinu a já si touto cestou dovoluji trochu odlehčit napětí, které mezi Vámi panuje. Na žádost plynoucí z diskuse ohledně mužské mistrovské ankety vypisuji hlasování čistě ženské. Nabízím ženám zvolit jakého golfistu mají nejraději. Takže dámy, směle do toho. Pokud si nevyberete z nabízených možností, napište své nej do komentáře.

úterý 22. září 2009

Dobrá práce v "Bolce"

Včera a dnes proběhl v Mladé Boleslavi předposlední díl Senior Tour. Naši zástupci si nepočínali vůbec špatně a v každé z vypsaných kategorií máme zastoupení na stupních vítězů. Mezi ženami /HCP 0-26,4/ zvítězila Lenka Budinová po 89 a 90 ranách. Ve společné stableford kategorii /HCP 26,5-54/ obsadil bronzovou příčku Vladimír Karlík /33 a 30 bodů/. Rovněž bronz získal v mužské kategorii /HCP 0-26,4/ Jiří Nacházel, zejména díky výbornému dnešnímu kolu. Ze včerejších 88 ubral 9 ran a také jen tak mimochodem zapsal na pětiparové jamce č.7 eagle! Zvítězil Bohumil Pospíšil /GCPRH/, který ze včerejších 84 úderů dnes umazal neuvěřitelných 14 ran. Donesl, v seniorských turnajích, nevídaných 70 /-2/! Poslední turnaj Senior Tour hostí Líšnice /9.-10.10.2009/.
Výsledky hráčů s členstvím v GC Beřovice:
MUŽI, HCP 0-26,4 /brutto rány/
3. Jiří Nacházel /88, 79/
14. Ladislav Tyle /89, 87/
42. František Šulc /114, -/
ŽENY, HCP 0-26,4 /brutto rány/
1. Lenka Budinová /89, 90/
4. Eva Tichá /98, 87/
SPOLEČNÁ, HCP 26,5-54 /stableford/
3. Vladimír Karlík /33, 30/
5. Zdeňka Zpěváková /-, 37/
7. Anna Novotná /31, 37/
Pozn.: Anna Novotná je ve výsledcích zařazen na konec vzhledem ke svému neaktivnímu HCP.

Za dveřmi je klubový šampionát

O nadcházejícím víkendu /26.-27.9.2009/ se v Beřovicích rozdají tituly ve hře na rány. Vítězství obhajují Ivana Zlesáková a Martin Vlček, tedy dva naši členové nedomovští. Nicméně ani jeden z nich zatím mezi přihlášenými nefiguruje. Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 24.9. v 18:00. Muži hrají tradičně z bílých, ženy čekají odpaliště modrá. Všechny další informace jsou v rozpisu na ČGF. Celkem 153 ran mezi muži v roce 2008 stačilo na účast v rozehrávce, ve které nakonec Martin Vlček přehrál Petra Heidera. V jednoduché anketě hlasujte, zda bude letos na vítězství stačit ran 150.

pondělí 21. září 2009

Úspěšnost 75%

Tři z našich čtyř zástupců si zařídili tzv. Tour Card 2010 nutnou pro účast v seriálu Czech Mid-Amateur Tour. Dvoukolový kvalifikační turnaj probíhal 18.-19.9.2009 ve Mstěticích. O třicet mužských "postupových" míst bojovalo 76 hráčů. Nejlépe se z našich umístil Alexandr Soukup. Zahrál vyrovnaná kola /82, 83/ a končí na 8.místě. Jen příčku za ním se umístil Michal Gabor /82, 84/. Hrací kartu si vybojoval také Jan Klokočka /84, 88/ na 25.místě. Nepovedená dvě kola zahrál Pavel Huml /96, 94/, skončil 68., plných 16 ran za postupovým 30.místem.

pátek 18. září 2009

Žebříčky 2009 - díl 2.

Seriál Czech Mid-Amateur Tour je již také minulostí. Již tradičně mají tuto soutěž /určeno pro muže starší 35 a ženy 30 let/ právo hrát pouze držitelé tzv. Tour Card pro daný rok. Po loňském titulu "Rookie of the Year" /Nováček roku/ se na vrcholu žebříčku drželo skoro po celý rok beřovické jméno Pavel Vilimovský. Stejné jméno je na špici i po skončení celé série! Z jedenácti turnajů se počítalo osm nejlepších bodových výsledků. Druhé místo obsadil Robert Bouška /GCJES/, bronz patří Richardovi Svátkovi /GCERP/. V ženské kategorii zvítězila Martina Plachá /GCSEM/ před Barborou Stárkovou /GCKON/ a Pavlou Přibylovou /GCKAR/. Právo hrát Czech Mid-Amateur Tour v roce 2010 má 60 mužů a 9 žen z letošního konečného žebříčku. Pro další zájemce o účast v příštím roce je vypsán, právě probíhající /18.-19.9.2009/ kvalifikační turnaj, který opět hostí Mstětice.
Konečné pořadí hráčů s členstvím v GC Beřovice:
4. Vladislava Kozáková
5. Renáta Dědková
9. Lenka Budinová
14. Miroslava Cejnarová /nemá Tour Card 2010, nehraje kvalifikaci/
1. Pavel Vilimovský
18. Radek Tauš
25. David Valenta
47. Jan Tuháček
51. Jan Křenek
62. Jan Klokočka /nemá Tour Card 2010, hraje kvalifikaci/
68. Michal Gabor /nemá Tour Card 2010, hraje kvalifikaci/
78. Pavel Růžička /nemá Tour Card 2010, nehraje kvalifikaci/
Probíhající kvalifikace se účastní z GC Beřovice ještě Pavel Huml a Alexandr Soukup.

středa 16. září 2009

Žebříčky 2009 - díl 1.

Golfová sezóna 2009 ještě zdaleka nekončí, nicméně některé dlouhodobé soutěže již mají "padla". Czech Golf Amateur Tour letos čítala 6 víkendových turnajů. Pro zařazení do konečného žebříčku bylo nutné odehrát aspoň 4 turnaje - to splnilo 52 mužů a 28 žen. Pořadí bylo určeno součtem umístění, z již zmiňovaných, čtyř nejlepších turnajů. Z beřovických domovských členů se nejlépe umístil na 15.místě Matyáš Bernat s 60 body /11., 14., 17. a 18.místo/. O tři příčky níže je Petr Heider 75 /13, 16, 23, 23/. Na 48.pozici je klasifikován ještě Jakub Maštalíř 208 /37, 43, 56, 72/. Zvítězili Veronika Holišová PGCMO 10 /1, 2, 3, 4/ a Jiří Korda BESGK 11 /1, 1, 3, 6/.
Konečné pořadí hráčů s členstvím v GC Beřovice:
3. Michal Pospíšil 14 /1, 2, 3, 8/
13. Filip Juhaniak 57 /7, 8, 19, 23/
15. Matyáš Bernat 60 /11, 14, 17, 18/
18. Petr Heider 75 /13, 16, 23, 23/
22. Jakub Švarc 87 /10, 22, 25, 30/
28. Cyril Cejnar 106 /11, 12, 41, 42/
41. Vlček Martin 168 /31, 38, 41, 58/
48. Jakub Maštalíř 208 /37, 43, 56, 72/
8. Adéla Cejnarová 42 /5, 12, 12, 13/

úterý 15. září 2009

Termíny ČGF 2010

Česká golfová federace předložila pracovní verzi kalendáře turnajů pro rok 2010. Většina akcí již zná své termíny a místa konání. Začátek soutěžního roku obstará tradiční utkání žen severu proti jihu - Lady Abrahams Trophy. Golfově-společenskou událost budou hostit Beřovice 23.-25.4.! GC Beřovice také projevil zájem o pořádání Czech Golf Amateur Tour v jednom ze dvou prázdninových termínů /24.-25.7. nebo 31.7.-1.8./. Přestože muži a ženy našeho klubu budou hrát jinou soutěž, jsou termíny stejné a místa konání velice blízká. Mužská Extraliga se hraje ve třech víkendech, ženská I.liga má díly dva:
22.-23.5. Extraliga - 1. a 2.kolo /Telč/
12.-13.6. Extraliga - 3. a 4.kolo /Ostravice/
12.-13.6. I.liga - 1. a 2.kolo /Šilheřovice/
17.-18.7. Extraliga - 5. a 6.kolo /Cihelny/
17.-18.7. I.liga - 3. a 4.kolo /Sokolov/
Nejprestižnější seriál Czech Golf Amateur Tour začne 1.-2.5. na Kunětické Hoře, druhé zastavení čeká amatérskou špičku 15.-16.5. na Ropici. Známé jsou také všechny termíny Mistrovství ČR jednotlivců:
27.-29.5. MČR MID-amatérů /Karlštejn/
17.-20.6. MČR na jamky /Čeladná/
1.-3.7. MČR žáků /Kaskáda/
13.-15.7. MČR kadetů, dorostenců a juniorů /Karlovy Vary/
10.-14.8. MČR na rány /Mariánské Lázně/
24.-26.8. MČR seniorů /Karlovy Vary/
Finálové souboje soutěží družstev mládeže se odehrají na přelomu prázdnin:
27.-29.7. Pohár klubů /Slavkov/
3.-5.8. MČR smíšených družstev žáků /Nová Amerika/
3.-5.8. MČR družstev chlapců a dívek do 18 let /Nová Amerika/

neděle 13. září 2009

Extraliga zná své vítěze

V Mladé Boleslavi dnes vyvrcholila nejvyšší domácí soutěž družstev. Ve finále Extraligy žen se utkaly dva pražské týmy - GC Erpet Praha a GK Čechie. Po dvou dopoledních foursomech a třech odpoledních singlech bylo utkání nerozhodné 2,5:2,5. Rozhodnout tak musela rozehrávka - čtyřhra. Hned na prvním greenu bylo rozhodnuto, hráčky GK Čechie zahrály birdie a získávají titul. Mužská kategorie podobné drama nepřinesla. Hráči RGC Mariánské Lázně potvrdili skvělou formu ze semifinále a převálcovali GK Plzeň-Dýšina 6,5:2,5. Bronz odváží muži GK Čechie /porazili PGCM Ostrava 6,5:2,5/ a ženy PGCM Ostrava /porazily RGC Mariánské Lázně 3,5:1,5/.

Dvě beřovické rozehrávky, jedna z nich zbytečná

Závěrečný turnaj Czech Mid-Amateur Tour - Tour CHAMPIONSHIP hostily o víkendu Beřovice. O vítězi v mužské i ženské kategorii měla rozhodnout až rozehrávka. V ženské kategorii se do ní probojovaly "naše nedomovská" Vladislava Kozáková /GCAUS, 84, 94/ a Martina Plachá /GCSEM, 86, 92/. První jmenovaná zvládla rozehrávku lépe a zopakovala vítězství z letošního června, kdy Beřovice hostily jednodenní turnaj stejné série. Mezi muži se očekával útok na nejvyšší příčky od Pavla Vilimovského. Ten se v poslední době potýkal s nepřesností svých drivů, přesto o víkendu bojoval a končí na výborném 3.místě /76, 78/. Rozehrávku obstarali Robert Bouška /GCJES, 76, 76/ a Stanislav Kopejtko /RGCML, 75, 77/. S náhlou smrtí se lépe vypořádal Bouška a objevil se na vrcholu výsledkové listiny. Jenže! Na jamce číslo 9 dnešního kola zahrál bogey /6/, ale ve své scorecard měl par /5/. To znamená jediné - diskvalifikace za podepsání a odevzdaní nižšího výsledku! Vítězí tedy Stanislav Kopejtko.
Výsledky hráčů s členstvím v GC Beřovice:
1. Vladislava Kozáková /84, 94/
3. Renáta Dědková /88, 93/
6. Lenka Budinová /95, 96/
3. Pavel Vilimovský /76, 78/
8. Radek Tauš /82, 81/
27. Jan Tuháček /86, 84/
29. Michal Gabor /86, 84/
31. Karel Štaubert /85, 85/
33. David Valenta /83, 87/
41. Jan Křenek /86, 89/
46. Jan Klokočka /93, 86/
56. Pavel Růžička /99, 87/

Končí Regionální Tour mládeže

V sobotu 12.9.2009 proběhl na hřišti Terasy Ústí n.L. poslední turnaj Regionální Tour mládeže - Západ B. V prořídlé výsledkové listině se neobjevilo žádné jméno našeho hráče.

Senior Tour s příchutí Mistrovství Moravy a Slezska

Ve dnech 9.-10.9.2009 proběhl na hřišti Beskydského GK /Ropice/ další díl Senior Tour. Zároveň se jednalo o 3.ročník Mistrovství Moravy a Slezska. Mezi muži zahrál nejlépe a titul odváží Arnošt Martinec /GCHKR, 78, 81/. Ženám kralovala Oldřiška Prokopová /DGCSL, 94, 93/. Žádný člen GC Beřovice se turnaje nezúčastnil.

sobota 12. září 2009

Play-Off ligových družstev

Mladá Boleslav hostí Play-Off ligových družstev mužů a žen. Druhé utkání o postup do Extraligy mužů 2010 sehráli hráči Beskydského GK a GC Poděbrady. Beskydští, stejně jako naši, otočili nepříznivé skóre a po výsledku 5:4 také postupují do Extraligy. Z ženské I.ligy postupují GC Olomouc /porazily GC Štiřín 3,5:1,5/ a Ypsilon GR Liberec /porazily Beskydský GK 3:2/. Na hrišti Sand Martin´s Holes probíhají také závěrečné boje Extraligy a zde jsou výsledky dnešního semifinále:
ŽENY
GC Erpet Praha vs. RGC Mariánské Lázně 4:1
GK Čechie vs. PGCM Ostrava 2,5:2,5 /postupují hráčky GK Čechie díky lepšímu umístění po základní části/
MUŽI
RGC Mariánské Lázně vs. GK Čechie 5,5:3,5
GK Plzeň-Dýšina vs. PGCM Ostrava 6,5:2,5

GC Beřovice postupuje do Extraligy

Prvoligový mužský tým GC Beřovice dnes splnil vysněný cíl! V roce 2010 budeme hrát nejvyšší domácí soutěž - Extraligu. V přímém souboji naši hráči přehráli Valašský GK, těsně 5:4. Ale hezky popořádku. Po včerejších nevydařených čtyřhrách dnes nastoupil zcela "vyměněný" tým. Na programu bylo šest dvouher. Jako první z našich odpálil v 10:20 Matyáš Bernat. Jeho soupeřem byl Michal Kačmařík. Zápas se od začátku vyvíjel velmi dobře. Nebýt Matyášova zaváhání v polovině hřiště /soupeř dotáhl na rozdíl dvou jamek/ mohlo se končit daleko dříve. Přesto je výsledek 5 a 3 přesvědčivý. Ještě jasněji probíhal zápas mezi Petrem Heiderem a Liborem Lacinou. Petr v podstatě nekazil a podporován svou přítelkyní a caddym Honzou Valentou ukončil souboj na 12.jamce hrozivým výsledkem 8 a 6! Nejlepší hráč našeho soupeře Petr Zíma předváděl výborný golf, na který jen velmi těžce odpovídal Adam Koukol. Adam sice po 4 vedl o jamku, ale pak se karta obrátila a rychle bylo hotovo. Petr Zíma vítězí 7 a 6. Průběžně je tedy srovnáno 3:3. Zde si dovolím malou vsuvku. Letos poprvé platí nové pravidlo. Jednotlivé zápasy se hrají na maximálně 18 jamek. V případě nerozhodného výsledku se utkání "vypůlí" a každý tým získá půl bodu. Pokud celé střetnutí skončí výsledkem 4,5:4,5, vítězí lépe postavený tým po základní části. Čtvrtou dvojici tvoří Jakub Maštalíř a Vojtěch Vala. Po 14 jamkách vedl Jakub o jednu, ale pak se začaly dít věci! Jakub doslova odevzdal 15 i 16 a na řadě byl pětipar s ostrovním greenem. Oba zahráli povedené rány z odpaliště, soupeř přihrál k vodě, Jakub zariskoval a úspěšně zaútočil na green. Zahrál birdie a za nerozhodného stavu se šlo na poslední jamku. Oba železem, oba dobře. Nejdříve Jakub skvěle do birdie pozice. Soupeř pod tlakem zahrává do bunkeru, odtud výborně do "sandsave" pozice, ale par putt neproměnil. Jakubovi tak na vítězství stačí dva putty - vedeme 4:3. Informace o Jakubově bodu se rychle dostala na green šestnáctky. Tam se utkání mezi dvojicí Matěj Maštalíř - Martin Rudecký dostalo do fáze dormie pro Matěje a bylo v podstatě rozhodnuto! Pokud by totiž náš poslední zástupce Jonáš Mencl podlehl Petrovi Kulichovi a Matěj svůj zápas skončil remízou bylo by celkové skóre právě 4,5:4,5 a do Extraligy by postoupil GC Beřovice. Jonáš sice po velkém boji své utkání prohrál, ale Matěj nezaváhal. Dokonce si dovolil zahrát něco pro diváky. Nejprve na osmnáctce zariskoval driverem - míček poslušně vyskočil z vodní překážky a po té trefil praporkovou tyč. Končil své vystoupení birdiem a ztvrdil náš postup do elitní společnosti, do EXTRALIGY! Na závěr si dovolím poděkovat všem, kteří naše snažení podpořili přímou účastí v Mladé Boleslavi popř. formou SMS či telefonátů...

pátek 11. září 2009

Prohráváme 1:2!

Po dnešních čtyřhrách v boji o Extraligu 2010 prohráváme s Valašským GK 1:2. Jediný bodík se podařilo získat dvojici Adam Koukol - Petr Heider, když přehráli dvojici Libor Lacina - Vojtěch Vala 3 a 2. Rychlý a přesvědčivý průběh mělo utkání Jakub Maštalíř - Matyáš Bernat vs. Petr Zíma - Martin Rudecký. Naši nezvládli zejména začátek a prohráli 5 a 4. O poslední dnešní bod hráli Matěj Maštalíř - Jonáš Mencl vs. Petr Kulich - Michal Kačmarčík. Zápas byl dlouho vyrovnaný, po 13.jamce naši vedli o jednu, ale pak převzali otěže zkušení hráči Valašského GK. Vyhráli jamky 14, 15 i 16. Následně vypůlená sedmnáctka /výsledek 2 a 1/ znamenala druhý bod pro našeho soupeře. Pro postup tak musíme zítra vyhrát minimálně 4 ze 6 dvouher.
Druhý souboj vyznívá zatím lépe pro GC Poděbrady, přehrávají Beskydský GK 2:1. V Mladé Boleslavi probíhá také souboj o Extraligu družstev žen: GC Olomouc vs. GC Štiřín 1,5:0,5 a Ypsilon GR Liberec vs. Beskydský GK 1:1.

Hurá na Valachy

Před pár minutami začal souboj našeho mužského prvoligového týmu a postup do Extraligy pro rok 2010. V Mladé Boleslavi je naším soupeřem Valašský GK. Dnes jsou na programu tři čtyřhry, zítra šest dvouher. Naši nastoupili ve stejné sestavě jako v domácím čtvrtfinále na konci srpna: Adam Koukol a Petr Heider, Matyáš Bernat a Jakub Maštalíř, Jonáš Mencl a Matěj Maštalíř. Ve druhém utkání o postup do nejvyšší domácí soutěže bojují Beskydský GK vs. GC Poděbrady.

úterý 8. září 2009

Mládež na Štiříně

Další turnaj Regionální Tour mládeže pořádal v neděli 6.9.2009 Ringhoffer GC /Štiřín/. Klání nazvané Letní pohár - Junior Open 2009 přilákalo 18 hráčů do 18 let. V jediné kategorii stableford jsou dvě beřovická jména. Na 7.místě končí Kateřina Dolečková /32 bodů/. O čtyři příčky za ní sestra Kristýna /29 bodů, 11.místo/.

neděle 6. září 2009

President Masters pro Pospíšila a Vavruškovou

Oba vedoucí po prvním kole /Michal Pospíšil a Tereza Vavrušková/ udrželi svá postavení a odvážejí z rakouského Haugschlagu poslední letošní titul Czech Golf Amateur Tour - President Masters. Skvěle zvládl druhé kolo Stanislav Matuš /PGCCE/, donesl 68 a dlouho se držel ve vedení. Stejný dvoudenní součet 147 zapsal Michal Pospíšil /dnes 76/ a o titulu měla rozhodnout rozehrávka. Nicméně Matuš byl již na cestě domů... Matyáš Bernat zahrál dnes 78 ran a posunul se na konečné 25.místo. Nepovedené sobotní kolo bohužel zopakoval Petr Heider /82, 83/ a klesl na 36.příčku. Nejlepší kolo dne mezi ženami zahrála Karolína Vlčková /78, 72/ a končí na stříbrné pozici. Pomyslné zlato si s přehledem pohlídala Tereza Vavrušková /YPGRL, 72, 74/.
Výsledky hráčů s členstvím v GC Beřovice:
2. Karolína Vlčková /78, 72/
5. Adéla Cejnarová /80,76/
1. Michal Pospíšil /71, 76/
25. Matyáš Bernat /80, 78/
30. Jakub Švarc /82, 77/
36. Petr Heider /82, 83/
38. Martin Vlček /83, 83/
41. Cyril Cejnar /87, 87/

sobota 5. září 2009

Michal Pospíšil vévodí President Masters

Závěrečný podnik Czech Golf Amateur Tour probíhá o tomto víkendu na Haugschlagu. Po prvním dni se na špici mužské kategorie usadil Michal Pospíšil. Zahrál "jednu pod" /71/ a vede o ránu před dvojicí Martin Příhoda /RGCML/ a Daniel Suchan /GKCEE/. Osmičkou začínají výsledky dvou našich zástupců. Matyáš Bernat zapsal 80 a je na 28.příčce, Petr Heider zahrál ještě o dvě rány víc /82/ a je až 32. Favoritka ženské kategorie Karolína Vlčková nezářila, přesto jí 78 ran řadí na průběžné 4.místo se ztrátou 6 ran na zatím vedoucí Terezu Vavruškovou /YPGRL, 72/.
Výsledky hráčů s členstvím v GC Beřovice:
4. Karolína Vlčková /78/
6. Adéla Cejnarová /80/
1. Michal Pospíšil /71/
28. Matyáš Bernat /80/
32. Petr Heider /82/
34. Jakub Švarc /82/
35. Martin Vlček /83/
40. Cyril Cejnar /87/

pátek 4. září 2009

Víkendové finále Czech Golf Amateur Tour

O víkendu /5.-6.9.2009/ proběhne závěrečný podnik Czech Golf Amateur Tour - President Masters. Hostitelem je rakouské hřiště Haugschlag-Waldviertel. Právo startu má jen 42 mužů a 21 žen dle průběžného žebříčku CGAT popř. hráči reprezentace. Mezi "vyvolenými" jsou i dva naši: Matyáš Bernat /v žebříčku CGAT na 13.místě/ a Petr Heider /19./. Další nedomovští ve startovní listině: Karolína Vlčková, Adéla Cejnarová, Michal Pospíšil, Jakub Švarc, Cyril Cejnar, Martin Vlček.

MIDi si zahráli hodně

V Berouně včera proběhlo předposlední zastavení Czech Mid-Amateur Tour. Z našich se dařilo jen Janu Klokočkovi, který donesl 84 ran a končí na velmi dobrém 15.místě. Ostatní zahráli pod svoje možnosti! Zejména jméno Pavel Vilimovský je nutné hledat hluboko ve výsledkové listině. Zahrál 92 a končí z našich nejhůře, na 49.příčce.
Výsledky hráčů s členstvím v GC Beřovice:
6. Vladislava Kozáková /87/
7. Lenka Budinová /88/
15. Jan Klokočka /84/
20. Jan Křenek /86/
23. Radek Tauš /87/
30. Jan Tuháček /88/
38. Karel Štaubert /90/
45. Michal Gabor /91/
49. Pavel Vilimovský /92/

úterý 1. září 2009

Sestava pro Play-Off je kompletní

Celkem 16 družstev Extraligy a I.ligy se sejde 11.-13.9.2009 v Mladé Boleslavi. Na programu je závěrečné Play-Off o konečné umístění ve dvou nejvyšších soutěžích družstev mužů a žen pro rok 2009. Včera proběhla poslední dvě čtvrtfinále a známe tak všechny postupující týmy. PAVOUCI I.LIGA, PAVOUCI EXTRALIGA.
Program závěrečného Play-Off Extraligy a I.ligy
pátek, 11.9.2009
8:00 I.liga žen - o postup do Extraligy - čtyřhry: GC Olomouc vs. GC Štiřín, Ypsilon GR Liberec vs. Beskydský GK
8:40 I.liga mužů - o postup do Extraligy - čtyřhry: GC Beřovice vs. Valašský GK, Beskydský GK vs. GC Poděbrady
sobota, 12.9.2009
7:30 Extraliga žen - semifinále - čtyřhry: GC Erpet Praha vs. RGC Mariánské Lázně, GK Čechie vs. PGCM Ostrava
8:10 Extraliga mužů - semifinále - čtyřhry: GK Čechie vs. RGC Mariánské Lázně, GK Plzeň-Dýšina vs. PGCM Ostrava
9:30 I.liga žen - utkání o postup do Extraligy - dvouhry
10:20 I.ligy mužů - utkání o postup do Extraligy - dvouhry
12:00 Extraliga žen - semifinále - dvouhry
12:50 Extraliga mužů - semifinále - dvouhry
neděle, 13.9.2009
7:30 Extraliga mužů - finále - čtyřhry
8:00 Extraliga žen - finále - čtyřhry
8:15 Extraliga mužů - o 3.místo - čtyřhry
8:45 Extraliga žen - o 3.místo - čtyřhry
12:00 Extraliga mužů - finále - dvouhry
12:50 Extraliga žen - finále - dvouhry
13:15 Extraliga mužů - o 3.místo - dvouhry
14:10 Extraliga žen - o 3.místo - dvouhry

neděle 30. srpna 2009

Boj o Extraligu - pokus číslo 2

Stejně jako v loňském roce čeká muže GC Beřovice boj o Extraligu! V dnešním čtvrtfinále I.ligy na domácím hřišti naši velmi přesvědčivě přehráli GK Darovanský Dvůr celkovým poměrem 7,5:1,5. Na skvěle připraveném hřišti proběhly dopoledne tři čtyřhry a odpoledne šest dvouher. Vzhledem k dopolednímu vedení 3:0 stačily k postupu 2 body odpolední. Ty donesli Matyáš Bernat a Petr Heider. Svůj zápas ještě stačil dokončit a zvítězit Jakub Maštalíř. Zbylá tři utkání byla předčasně ukončena a vypůlena. V boji o Extraligu nás čeká Valašský GK. Utkání se uskuteční 11.-12.9.2009 v Mladé Boleslavi. Druhé utkání o postup do nejvyšší soutěže družstev obstarají Beskydský GK a GC Poděbrady. Poděbradští včera stejně přesvědčivě porazili GC Konopiště 7,5:1,5.
Výsledky dvouher:
Matyáš Bernat vs. Matěj Černý 5/4
Jonáš Mencl vs. Petr Bílý vypůleno /Jonáš vedl o 2 po 16/
Petr Heider vs. Tomáš Matějka 6/4
Jakub Maštalíř vs. Luboš Klement 6/4
Adam Koukol vs. Martin Loužecký vypůleno /Adam vedl o 1 po 14/
Matěj Maštalíř vs. Miroslav Grimm vypůleno /Matěj vedl o 4 po 13/

Čtvrtfinále I.ligy mužů

Dnes probíhá v Beřovicích čtvrtfinále I.ligy mužů. Naším soupeřem je GK Darovanský Dvůr. Dopoledne byly na programu čtyřhry a průběžný výsledek je velmi příznivý, vedem 3:0.
Výsledky čtyřher:
Matyáš Bernat, Jakub Maštalíř vs. Martin Loužecký, Matěj Černý 6/4
Petr Heider, Adam Koukol vs. Petr Bílý, Tomáš Matějka 1/0
Matěj Maštalíř, Jonáš Mencl vs. Luboš Klement, Miroslav Grimm 5/4
Šest odpoledních dvouher startuje v 13:30.

sobota 29. srpna 2009

Neobvyklý jev na Líšnici

Dnešního turnaje Regionální Tour mládeže na Líšnici se zúčastnily i dvě naše hráčky! Konkrétně sestry Kateřina a Kristýna Dolečkovi. Mimo nich ještě nedomovský Cyril Cejnar ve společné kategorii dorostenců, který po 79 ranách zvítězil. Kristýna ve stejné kategorii zahrála 91 ran a končí sedmá. Kateřina donesla jen o ránu víc /92/ a je čtvrtá mezi mladšími žáky.

Výroční turnaj GC Beřovice

Dnes proběhl v Beřovicích turnaj k 10.výročí založení klubu. Vypsána byla jediná společná stableford kategorie, ve které startovalo neuvěřitelných 170 hráčů všech věkových i výkonnostních kategorií. Umístit se na "bedně" a odvézt si jednu ze tří trofejí ze skláren Rückl znamenalo zahrát minimálně 52 stablefordových bodů. O vysoké sportovní kvalitě svědčí i fakt, že snižovalo celkem 35 hráčů /33 s aktivním HCP a 2 s HCP neaktivním/. Nejlépe se s dlouhým golfovým dnem vypořádal jeden z hostů našich členů. Jan Pavlíček /GCTEP/ donesl 103 ran a to s jeho HCP 54 znamenalo 62 bodů /nový HCP 31,0/! Zbylé dvě trofeje zůstávají doma. Stříbro Taťána Kutišová /116 ran, 52 bodů, úprava HCP z 50 na 35,0/. Třetí místo získala Natálie Odrobinová /97 ran, 52 bodů, úprava HCP z 32,5 na 24,8/.
Na snímku unikátní pohled na provizorní parkoviště během turnaje.

pátek 28. srpna 2009

MIDi na západě Čech

Dva dny, dvě hřiště a dva turnaje Czech Mid-Amateur Tour. Včera turnaj proběhl v Mariánských Lázních, dnes byl hostitelem Golf Resort Karlovy Vary. A jak si vedli naši?
27.8.2009 Mariánské Lázně:
4. Pavel Vilimovský /77/
32. Pavel Růžička /88/
36. Radek Tauš /89/
45. Jan Klokočka /91/
48. Karel Štaubert /92/
49. Jan Křenek /92/
6. Vladislava Kozáková /91/
8. Renáta Dědková /94/
28.8.2009 Karlovy Vary:
19. David Valenta /85/
25. Jan Klokočka /86/
29. Karel Štaubert /87/
46. Jan Křenek /93/
57. Radek Tauš /96/
4. Lenka Budinová /91/
6. Renáta Dědková /94/
9. Vladislava Kozáková /95/

Národní golfová Tour mládeže - 5.major

Pátý, vrcholný podnik mládeže proběhl ve čtvrtek na Hluboké. Národní golfová Tour mládeže byla svědkem skvělých 68 ran v podání Aleš Procházky a dvou rozehrávek o vítězství. Beřovickou stopu zanechali naši nedomovštví členové. Adéla Cejnarová zahrála mezi kadetkami 76 ran a končí na 4.pozici. Kadet Tomáš Dvořák donesl 75 a patří mu 8.příčka.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Kadeti: Aleš Procházka /GCERP, 68/
Starší žáci: Šimon Zach /GCERP, 73, roz./
Mladší žáci: Václav Lébl /GKLIS, 74/
Kadetky: Kateřina Krásová /GKCEE, 72, roz./
Starší žákyně: Marie Luňáčková /GKTNV, 74/
Mladší žákyně: Johanka Šteindlerová /GCERP, 75/

Bronz pro Lenku Budinovou

Ze včera skončeného Mezinárodního mistrovství ČR seniorů ve hře na rány odváží Lenka Budinová bronzovou medaili. Zahrála všechna kola pod devadesát /86, 88, 88/ a potvrdila roli "naší" seniorské jedničky. O zlato mezi ženami rozhodla až rozehrávka. Lépe ji zvládla Helena Janoudová /RGCML, 83, 83, 87/. Stříbro zbylo na Věru Hesovou /GCMNI, 83, 84, 86/. V první desítce jsou i zbylé zástupkyně beřovického golfu. Sedmá příčka patří Evě Tiché /89, 94, 88/, devátá končí Daniela Kostková /91, 95, 93/. Jiří Nacházel zahrál poslední den solidních 86 ran a končí na 33.pozici. Zvítězil Němec Hans-hubert Giesen /72, 77, 72/. Nejlepším Čechem /celkově 4./ je Bohumil Pospíšil /GCPRH, 80, 76, 77/ a odváží tedy národní titul. Kategorii superseniorů /nad 70 let/ ovládl další Němec Wolfgang Schricker /84, 96, 90/. Národním šampiónem se stal /celkově 2./ Bohumír Stránský /NAMCC, 87, 91, 94/.
Výsledky hráčů s členstvím v GC Beřovice:
3. Lenka Budinová /86, 88, 88/
7. Eva Tichá /89, 94, 88/
9. Daniela Kostková /91, 95, 93/
33. Jiří Nacházel /91, 83, 86/
52. Pavel Koukol /87, 91, MC/

středa 26. srpna 2009

Stojí za zmínku?

Nejen mládež GC Beřovice ignoruje regionální turnaje. Důkazem je další díl Tour nazvané Děti hrají pro děti, turnaje v Mladé Boleslavi se zúčastnilo pouze 8 hráčů ve věku do 16 let!

Jen jedno zlepšení

Na Mnichu dnes proběhl druhý hrací den MMČR seniorů ve hře na rány. Z pěti našich zástupců se zlepšil jen Jiří Nacházel, zahrál 83 ran a postupuje do finálového kola z 39.místa. Naopak, s mistrovstvím se loučí Pavel Koukol, zapsal dnes 91 a končí na nepostupové 52.pozici. Vedení drží Němec Hans-hubert Giesen /72, 77/. Tři zástupkyně GC Beřovice v ženské kategorii zhoršily své výsledky, přesto drží pozice v elitní desítce a všechny postupují do finálového kola. Ani mezi ženami se na špici výsledkové listiny nic nemění. Vede Helena Janoudová /RGCML, 83, 83/. Mezi superseniory má nejlepší výchozí pozici před finálovým dnem Bohumír Stránský /NAMCC, 87, 91/.
Výsledky hráčů s členstvím v GC Beřovice:
4. Lenka Budinová /86, 88/
7. Eva Tichá /89, 94/
9. Daniela Kostková /91, 95/
39. Jiří Nacházel /91, 83/
52. Pavel Koukol /87, 91, MC/

MMČR seniorů ve hře na rány - den první

Včera odstartovalo na Mnichu /par 73/ XVII.Mezinárodní Mistrovství ČR seniorů ve hře na rány. Po prvním kole jsou všechny naše ženy v první desítce! Lenka Budinová zahrála 86 a je průběžně na bronzovém stupínku, tři rány za dvojicí Věra Hesová /GCMNI, 83/ a Helena Janoudová /RGCML, 83/. Na páté příčce je po 89 ranách Eva Tichá, sedmá příčka patří Daniele Kostkové /91/. Mužům se včera tolik nedařilo. Pavel Koukol zahrál 87 a je na 44.příčce. Dnes bude bojovat o průchod cutem, který je po dvou dnech vypsán pro nejlepších 45 mužů a 15 žen. Jiří Nacházel zahrál daleko pod svoje možnosti /91/ a patří mu až 69.pozice. Mezi muži vede Hans-hubert Giesen /GER, 72/. Součástí mistrovství je také kategorie superseniorů /muži nad 70 let/, osmi hráčům vévodí Wolfgang Schricker /GER, 84/.

pondělí 24. srpna 2009

Týden plný golfu

Začíná týden plný soutěžního golfu pro všechny věkové kategorie! Již zítra /25.8.2009/ startuje na Mnichu Mezinárodní Mistrovství ČR seniorů ve hře na rány. Třídenního klání se z našich zúčastní Pavel Koukol, Jiří Nacházel, Eva Tichá a nedomovské Lenka Budinová s Danielou Kostkovou. Mládež čekají během 4 dnů tři turnaje, 26. a 29.8.2009 proběhnou dva regionální turnaje v Mladé Boleslavi a na Líšnici. Ve čtvrtek 27.8.2009 pořádá ČGF na Hluboké již pátý major Národní golfové Tour mládeže. Po prázdninové pauze pokračuje také Czech Mid-Amateur Tour. Čtvrtek a pátek /27.-28.8.2009/ bude patřit "dvouturnaji" v Karlových Varech a Mariánských Lázních. A MIDi pozor! Je znám nový pořadatel turnaje, který byl původně plánován na Karlštejn /3.9.2009/. Hrát se bude v předepsaném termínu, ale na hřišti berounského Golf Resortu! V sobotu se na našem hřišti uskuteční turnaj k 10.výročí založení klubů. Turnaj pro členy a jejich hosty se těší obrovskému zájmu, nyní je přihlášeno 172 hráčů! Vypsaná je jediná kategorie - stableford. Ženy budou hrát z červených, muži žlutých odpališť. Vrcholem týdne bude čtvrtfinále I.ligy mužů. V neděli 30.8.2009 přivítáme v Beřovicích hráče GK Darovanský Dvůr. V 8:30 jsou na programu 3 čtyřhry, od 14:00 6 dvouher.

neděle 23. srpna 2009

Hadr zase 74 :-)

Petr Heider zahrál dnes na Nové Americe opět 74 ran! V tomto díle Czech Golf Amateur Tour končí na 13.místě. O tři rány víc než včera donesl Matyáš Bernat /73, 76/ a obsazuje 17.příčku. Nejlepší kolo celého víkendu zahrál dnes Ondřej Lieser /YPGRL, včera 75/, 13 parů, 5 birdie dává dohromady 67! Přesto nezvítězil, pomyslné zlato odváží Viktor Skalle /GKCEE, 71, 69/. Do stejného klubu, tedy do GK Čechie putuje i ženský titul zásluhou Kateřiny Krásové /73, 72/. Barbara Handlová se zlepšila o dvě rány /89, 87/ a odpoutala se ze dna výsledkové listiny. Vedoucí po prvním kole Adéla Cejnarová zkazila dnešní kolo /71, 83/ a propadla se na 12.pozici.
Výsledky hráčů s členstvím v GC Beřovice:
12. Adéla Cejnarová /71, 83/
34. Barbara Handlová /89, 87/
13. Petr Heider /74, 74/
17. Matyáš Bernat /73, 76/
23. Filip Juhaniak /73, 78/
25. Jakub Švarc /76, 76/
44. Tomáš Dvořák /82, 77/
48. Cyril Cejnar /80, 79/

sobota 22. srpna 2009

Nová Amerika - poločas

První den na Nové Americe zvládl Matyáš Bernat lépe než Petr Heider. Zejména začátek měl Matyáš dokonalý. Začal sice bogey, ale birdie na 3, 7 a 8 doplnil ještě eaglem na 6! První devítka -4, druhá +5, znamená 73 ran a průběžné 10.místo. Tři rány ztráta na vedoucího Martina Beštu /GCERP, 70/. Kdo čekal od Petra Heidera 74 ran, dočkal se. Zatím 13.místo. V kategorii žen má GC Beřovice jména na obou pólech průběžné výsledkové listiny. Adéla Cejnarová zahrála 71 ran a o ránu vede před Veronikou Holišovou /PGCMO, 72/. Na 35.pozici je Barbara Handlová, která zahrála 89 ran.
Výsledky hřáčů s členstvím v GC Beřovice:
1. Adéla Cejnarová /71/
35. Barbara Handlová /89/
6. Filip Juhaniak /73/
10. Matyáš Bernat /73/
13. Petr Heider /74/
27. Jakub Švarc /76/
49. Cyril Cejnar /80/
65. Tomáš Dvořák /82/
Ještě doporučuji shlédnout dvě scorecard: Stanislav Matuš a Tereza Vavrušková.

pátek 21. srpna 2009

Czech Golf Amateur Tour hostí Nová Amerika

O víkendu proběhne na Nové Americe předposlední díl Czech Golf Amateur Tour. Tradiční dvojici našich zástupců Petr Heider - Matyáš Bernat doplní Barbara Handlová v kategorii žen.

čtvrtek 20. srpna 2009

Kunětická Hora zabránila hattricku

Hráči GC Kunětická Hora dokázali porazit ve finále MČR družstev chlapců do 18 let GC Erpet Praha a nedovolili tak pražanům odvézt z Čeladné hattrick. Zbylá dvě finálová utkání totiž GC Erpet Praha ovládl. V kategorii smíšených družstev do 14 let přehrál GC Karlovy Vary 2:1 a GC Hradec Králové erpetským podlehl 0,5:2,5 v kategorii dívek do 18 let.
Medailisté MČR družstev mládeže
Družstva chlapců do 18 let:
1. GC Kunětická Hora
2. GC Erpet Praha
3. GC Olomouc
Družstva dívek do 18 let:
1. GC Erpet Praha
2. GC Hradec Králové
3. Beskydský GK
Smíšená družstva do 14 let:
1. GC Erpet Praha
2. GC Karlovy Vary
3. GC Austerlitz
KOMPLETNÍ VÝSLEDKY VŠECH SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV MLÁDEŽE