čtvrtek 31. prosince 2009

Členské bilancování

Poslední den roku 2009 mě přiměl k malému statistickému bilancování členské základny. GC Beřovice má k dnešnímu dni 850 členů /z toho 731 domovských/. Základní dělení dle pohlaví, muži 535 /domovských 458/, ženy 315 /domovských 273/. Dělení dle věkových kategorií je podrobně rozepsáno v přiloženém PDF. Poslední přidělené registrační číslo roku 2009 je 050-1058. A jaké je složení HCP v našem klubu? Bez HCP, a tedy bez možnosti hrát na normovaném hřišti, je 80 hráčů /domovských 76/. Klubový HCP /37-54/ má 213 členů /204 domovských/. Tzv.neaktivní HCP mají hráči, kteří neodehráli letos aspoň 4 soutěžní kola. Takových je 162 /domovských 150/. Aktivní EGA HCP má 394 hráčů /301 domovských/. Singl HCP, tedy do 9,9 má 57 mužů /35 domovských/ a 9 žen /4 domovské/. Další, podrobnější členění dle HCP v přiloženém PDF. A na úplný závěr roku Vám ještě poděkuji za návštěvnost stránek Beřovického Soutěžního Golfu.

neděle 27. prosince 2009

Jamka číslo 14

HCP index 3! Mělo by se tedy jednat o třetí nejobtížnější jamku na hřišti. S tím se dá zcela určitě souhlasit. Z černých odpališť měří 410 metrů. Mírný dogleg doleva, celá jamka do poměrně slušného kopce. A to není všechno, k dipozici jsou ještě jedna zadní odpaliště, která jamku prodlouží o cca 20 metrů. Doufám, že nebudou nikdy potřeba! Dlouhý hráč si z odpaliště namíří přes levý kopec s povedený drive skončí 120 metrů od greenu. Ostatní budou hrát tam kam vidí a z jamky se stává poctivý pětipar. Nemluvě o tom, že slice /pro praváka/ je délkovou katastrofou. Rána do greenu je obtížná, doběh je v podstatě nemožná. Samotné jamkoviště je rovněž složité svou modelací. Navrtat se dá hodně "pěkná" pin-position.
Pro-Tip: Rovný drive zahrajte přes levý kopec /kousek vpravo od vrcholu/, míč seběhne na střed fairwaye. Na druhou ránu vezměte "o hůl víc". Green čtěte zezadu, zepředu, zleva i zprava. Birdie "netlačte", hrajte dva jisté putty!
Pravidlový kvíz:
Hra na rány. Pěkný, dlouhý drive končí ve členitém bunkeru po pravé straně fairwaye. Hráč zaujme v bunkeru postoj, nápřah, rána, písek lítá všude kolem, míč letí 2 metry a končí v té samé překážce. Hráč pečlivě upraví hráběmi to co v bunkeru "napáchal" a staví se k další ráně. Při nápřahu se dotkne písku, ale tentokrát se rána povede a končí kousek před greenem. Dopustil se hráč nějakého pravidlového prohřešku? Bude trestán?
Pár slov k pravidlům:
Jak bylo v komentářích několikrát zmiňováno řešení se skrývá v Pravidle 13-4 Míč v překážce; Zakázané úkony /strana 71/. První situace ohledně uhrabání je poměrně jasná, i když mezi hráči vyvolává řadu diskuzí. Výjimka 2 /strana 72/: "Jestliže poté, co hráč zahrál ránu, je míč stále v dané překážce, smí hráč uhladit písek nebo půdu jen do té míry, aby neporušil Pravidlo 13-2 /Zlepšení polohy míče, prostoru zamýšleného postoje nebo švihu nebo směru hry, strana 70/ s ohledem na svou příští ránu.". A to zcela určitě náš hráč neporušil. Uhrabání je tedy beztrestné. Pro jistotu jsem ještě zalistoval v publikaci DECISIONS on the Rules of Golf /ROZHODNUTÍ o pravidlech golfu/. Na straně 197 /rozhodnutí 13-4/36/ je citován náš případ. A druhý problém: dotknutí se písku v nápřahu. V pravidle 13-4b se píše, že se hráč před zahráním rány nesmí dotknout holí nebo rukou půdy v překážce. Náš hráč se písku dotknul před zahráním rány /rána je pohyb holí směrem dopředu, Definice Rána, strana 37/. Ale je otázkou, zda půda zahrnuje písek? Pomohla opět DECISIONS, strana 195 /rozhodnutí 13-4/31/. Ano, hráč porušil Pravidlo 13-4 a obdrží dvě trestné rány.

neděle 20. prosince 2009

Jamka číslo 13

Čtvrtá adventní neděle znamená také čtvrtou jamku našeho zimního seriálu. Nejdelší pětipar na hřišti, z černých odpališť celých 540 metrů. Stojím na odpališti /teď už na bílém/ a říkám si: "Jen to uveď do hry, hlava dole...". A za pár minut už hledám vlevo za kopečky, u pergoly. Green v regulaci se pro mě pak stává nesplnitelným snem. Na druhou ránu číhá členitý bunker po levé straně. Ideální je být po dvou ranách na cca 80 metrech, pak lze útočit na tyč. Green není velký a já tam míč nezastavím. Rána do greenu byla ještě donedávna stížená špatnou polohou vzdálenostních kolíků. Dovolím si malou vzpomínku: 19.10.2008 jsem se zúčastnil Beřovické neděle. Můj spoluhráč zahrál na třináctce drive do pravého bunkeru vedle fairwaye, druhá rána celkem slušná na fairway poblíž "dvoukila". Třetí: 4I dovnitř. Seznamte se, Michal Gabor...
Pro-Tip: Není na co čekat, roztočte svůj driver na plné obrátky. Do úderu z odpaliště dejte vše! Na druhou ránu vytáhněte fairwayiové dřevo a znovu palte naplno. Jen Ti nejdelší budou před greenem v prohlubni. Třetí rána musí směřovat k tyči! Na pětiparu je totiž birdie povinností!
Pravidlový kvíz:
Přesuňme se rovnou na jamkoviště. Svůj třímetrový putt do paru náhodou proměním, vyndavám míček ze dna jamky a v tom si všimnu, že míč není můj. Ihned to oznamuji spoluhráčům. Oni zkontrolují své míče a jeden z nich /ještě jej čeká krátký putt/ má můj, já jamku dohrál jeho míčem. Jaký je další postup? Budou se rozdávat trestné rány? Bude nutné odehrát jamku znovu?
Pár slov k pravidlům:
Budeme se zabývat pravidlem 15-3b Nesprávný míč; Hra na rány /strana 77/. Hned první věta hovoří jasně: "Jestliže hráč zahraje jednu nebo více ran nesprávným míčem, je potrestán dvěma trestnými ranami.". Pokud si tedy hráči vymění míče /a zahrají každý aspoň jednu ránu/ v průběhu hraní jamky, obdrží každý dvě trestné rány a chybu musí napravit dříve než odpálí z následujícího odpaliště. Napravením chyby se rozumí návrat na místo, kde k pochybení došlo a dohrání jamky svým míčem. Rány zahrané nesprávným míčem se do skóre nepočítají. Ale pojďme k popisované situaci. Dohrál jsem jamku cizím míčem, obdržím dvě trestné rány a musím se vrátit na místo kde leží můj původní míč. Ten tam nebude, má ho můj spoluhráč. Musí být umístěn co nejblíže místu odkud jej spoluhráč odehrál. Pak si jamku dohraji. Pokud i můj spoluhráč odehrál nějaké rány mým míčem, obdrží rovněž dvě trestné rány a procedura vrácení míče bude stejná. Zmíněná situace k komentářích o tom, že hráč cizí míč pouze zvedl je jednoduchá. Vrátit míč na původní místo a věnovat se svému míči...

neděle 13. prosince 2009

Jamka číslo 12

První třípar druhé devítky. Hned na úvod si dovolím zavzpomínat na kritická slova, která se objevila ihned po otevření druhé devítky: "To mě nebaví. Všechny tři úvodní třípary hraju stejnou holí...". Nevím jestli to dotyčný myslel vážně, ale mně rozhodně všechny třípary baví i stejnou holí. Navíc je každý designem úplně jiný.
Při pohledu z odpališť nevypadá jamka složitě. Po pravé straně je sice hranice hřiště /out/, ale přílišný "strašák" to není. I když, kdo z nás tam ještě nebyl? Kolem jamkoviště jsou tři bunkery. Domnívám se, že častěji se hrabou ty vlevo. Před greenem není "nic", doběh je možný. Největší komplikace čekají určitě na greenu. Není z největších, ale modelovaný tedy je. Green v regulaci /GIR/ rozhodně neznamená jistotu paru.
Pro-Tip: Pečlivě si zjistěte polohu jamky. Ránu z odpaliště zahrajte tak, abyste první putt zahrávali do kopce. Jen to je cesta k birdie.
Pravidlový kvíz:
Svou ránu z odpaliště zahraji na green, míč udělá hluboký pitchmark /důlek/ a nádherným backspinem se vykutálí na foregreen. Během chůze ke greenu si vyslechnu pochvalná slova na zahraný "bekáč" a samou radostí označím polohu míče /markovátkem/ a následně opravím svůj pitchmark /vypichovátkem/. Ale to už na mě spoluhráči volají, že něco není v pořádku. Postupoval jsem proti pravidlům? Obdržím trestné rány?
Pár slov k pravidlům:
Oprava stop po dopadu míče se může provést kdykolik. Jak píše v komentářích Láda Tyle - pravidlo 16-1c /strana 78/. Složitější je to s označením a zvednutím míče na foregreenu. Hráč neoznámil svůj úmysl zvednout míč za účelem identifikace 12-2 /strana 69/ nebo určení způsobilosti míče ke hře 5-3 /strana 52/. Je tedy potrestán jednou trestnou ranou. Pokud by hráč nepoukazoval na identifikaci ani způsobilost míče ke hře byl by potrestán jednou trestnou ranou podle pravidla 18-2a /strana 82: Míč v klidu se pohne; Hráčem, partnerem, nosičem nebo výstrojí/. A ještě k tomu napomáhání a překážení. Pokud se hráč domnívá, že by mohl jeho míč napomáhat /22-1, strana 95/ jinému hráči, může jej zvednout a nemusí to předem nikomu oznamovat. Ale pokud si hráč myslí, že by jeho míč mohl překážet /22-2, strana 96/ ve hře jinému hráči, musí jej zvednout teprve ve chvíli, kdy je o to požádán. Takže suma-sumárum: jedna trestná, míč vrátit na původní místo a hrajeme dál...

pátek 11. prosince 2009

Lenka Budinová a Jan Křenek

Prosincové číslo GolfDigest obsahuje mimo jiné článek Zpráva o zdraví golfu, téma: Řeč čísel. V posledních dvou odstavcích /strana 48/ se objevují jména Lenka Budinová a Jan Křenek. Obě v souvislosti s největším počtem odehraných soutěžních kol. Podle zdroje CT Group odehrála Lenka 78 soutěžních kol, Honza dokonce 90! Tak se na jejich počínání pojďme společně podívat o trochu podrobněji. Nemusím asi zdůrazňovat, že oba jsou členy GC Beřovice.
Společné mají to, že začali soutěžní sezónu ve stejný den, konkrétně 11.4.2009. Druhou a poslední podobností je nejhorší zahraný výsledek /viz.níže/. Technický server ČGF se trochu rozchází s tvrzením článku ohledně počtu soutěžních kol, to může být dáno odehráním turnajů na hřištích, které nejsou na serveru zavedeny /zahraničí/. To však není vůbec podstatné.
Lenka Budinová
Počet odehraných kol: 65
Počet kol bez konečného výsledku /škrtů/: 1
Celkem odehraných úderů: 5758 /základ 64 kol/
Průměr na kolo: 89,97
Nejlepší číslo: 78 /20.9.2009 Karlovy Vary/
Nejhorší číslo: 98 /11.6.2009 Cihelny/
Vývoj HCP: 11,2 - 12,3 - 9,0 - 9,7 /začátek sezony - nejvyšší - nejnižší - konec sezony/
Jan Křenek
Počet odehraných kol: 89
Počet kol bez konečného výsledku /škrtů/: 6
Celkem odehraných úderů: 6931 /základ 83 kol/
Průměr na kolo: 83,50
Nejlepší číslo: 73 /15.8.2009 Podbořánky/
Nejhorší číslo: 98 /3.5.2009 Beřovice/
Vývoj HCP: 6,9 - 7,7 - 4,8 - 5,0 /začátek sezony - nejvyšší - nejnižší - konec sezony/
Má-li někdo z Vás, čtenářů zájem o zaslání přehledu svých výsledků za tuto sezonu, rád z Technického serveru ČGF "vysosnu" a zašlu.

neděle 6. prosince 2009

Setkání s psychologem

Tisková zpráva:
V pátek 4. prosince proběhlo (již) pravidelné "Setkání s psychologem". Pohovor si nenechala ujít většina beřovických MIDů. Věříme, že účinky setkání se promítnou do celé nadcházející golfové sezóny a MIDi budou šířit slávu beřovického golfu po celé naší vlasti i v zahraničí. Obsah pohovorů s psychologem je sice tajný, nicméně pozorný čtenář si z přiložených fotek jistě "cosi" vydedukuje. Akce se konala za přísného utajení na soukromé klinice "Kulaťák".
ČTK s přispěním Michala Gabora
AKTUALIZOVÁNO!
Jak Míra Nosky slíbil, tak se také stalo. Do fotoalba přidáno 6 nových fotek. Ovšem nedá se z nich vyčíst k kolik hodin přesně byly pořízené. Údajně kolem půlnoci.

Jamka číslo 11

Týden se s týdnem sešel a je tu druhé pokračování zimního seriálu o "naší" druhé devítce. Po dohrání desítky nás čeká pouze krátký přechod k dalšímu odpališti. Jamka směrem na západ je v podstatě stejně dlouhá jako předchozí. Zhruba od poloviny své délky klesá. Veškeré překážky nás čekají na pravé straně. Kratší hráči mají tu výhodu, že jejich "tee-shoty" nedolétnou do pravé podélné vodní překážky. Kolem greenu jsou tři bunkery, všechny po pravé straně. Fairway je poměrně široká, ale dobýt green druhou ranou "carry" a v regulaci se povede jen po dost dlouhém a přesném drivu. Občas se z odpališť této jamky ozývá hlasité "fóóór". To když se drive nepovede a letí doleva za kopečky, do míst kde je jamkoviště následující jamky. Poměrně zajímavá komplikace čeká hráče, kteří svou úvodní ránu zahrají naopak hodně vpravo. Ozve se pravděpodobně opět "fóóór" a míč přistane na fairwayi desítky. Další rána pak vyžaduje délku 150-200 metrů (postoj z kopce dolů) a to ještě celé hezky vzduchem přes vodní překážku.
Pro-Tip: Drive umístěte na levou stranu. Po dopadu míč seběhne na střed fairwaye. Druhou ránu zahrajte vyšší a využijte častého protivětru. Míč po dopadu na green daleko "neuteče". Jamkoviště je velmi jednoduché a snadno čitelné. Ale pozor! Povrch byl v průběhu sezóny opatřen fritovacím olejem.
Pravidlový kvíz:
Drive zahraji hodně vlevo směrem na green dvanáctky. Po příchodu najdu svůj míč ležet na foregreenu. Při zaujmutí postoje stojím oběma nohama na greenu. Co udělám?
a/ Musím zahrát míč jak leží. Green bude "spiky" asi poškozen, ale s tím se nedá nic dělat.
b/ Můžu hrát míč jak leží.
c/ Musím využít beztrestnou úlevu (free-drop) na vzdálenost jedné hole od nejbližšího místa úlevy.
d/ Můžu využít beztresnou úlevu (free-drop) na vzdálenost jedné hole od nejbližšího místa úlevy.
e/ Můžu beztrestně opakovat ránu z odpaliště.
Je správně jen jadna možnost? Dvě nebo dokonce hned tři?
Pár slov k pravidlům:
Pokud bysme se museli rozhodnout pro jednu z nabízených možností, tak správně je pouze za "a"! Dle pravidla 25-3 /Nesprávné jamkoviště, strana 104/. Zde nalezneme celkem jasnou větu: Překážení v postoji nebo prostoru zamýšleného švihu není samo o sobě překážením ve smyslu tohoto pravidla. Samozřejmě je možné postupovat podle pravidla 28 /Nehratelný míč, strana 110/, prohlásit míč za nehratelný /možno prohlásit kdekoli na hřišti, avšak ne ve vodní překážce/ a zvolit jednu ze tří, doufám, dobře známých možností /samozřejmě s připočtením jedné trestné rány/.

pátek 4. prosince 2009

Mistrovství na plátně

AKTUALIZOVÁNO!
ČGF opět pořádá MČR na FSG simulátorech. Všechna se odehrají na počátku příštího roku. A zde jsou termíny, kurzívou popsána místa konání:
9.-10.1. 12. MČR MID-amatérů Hradec Králové
11.-23.1. 16. MČR jednotlivců na rány (kvalifikace) různé
24.1. 16. MČR jednotlivců na rány (finále) Erpet
30.1. 6. MČR seniorů Liberec
18.-21.2. 13. MČR družstev Erpet, Čechie-finále
27.-28.3. 9. MČR mládeže Mladá Boleslav
GC Beřovice pořádá Mistrovství klubu v termínu 16.-17.1.2010. Vypsána bude mužská a ženská kategorie. Pokud počet zájemců překročí 36, bude se první kolo hrát také v pátek 15.1. Do druhého /finálového/ kola postoupí nejlepších 28 mužů a 8 žen. Výsledek prvního kola bude možné nahlásit jako kvalifikační pro MČR.