neděle 29. března 2009

Závěr indoorové sezóny

Již tradičně je posledním turnajem na FSG simulátorech, který pořádá ČGF, Mistrovství ČR žáků a kadetů. Osmý ročník hostí "mladoboleslavské plátno". Do víkendového dvoukolového (28.-29.3.2009) klání je přihlášeno pouze 36 hráčů ve věku do 16 let. V kategorii kadetů bude barvy Beřovic hájit "druhočlen" Tomáš Dvořák.
Vítězové 8.MČR žáků a kadetů na FSG simulátorech
mladší žáci: Václav Lébl /GKLIS/ 66+69
starší žáci: Šimon Zach /GCERP/ 67+71
kadeti: David Štrouf /GCERP/ 69+71
(Tomáš Dvořák zahrál 73+70 a skončil na konečném 3.místě.)
mladší žákyně: Karolína Kohoutová /GKDDV/ 75+73
starší žákyně: Michaela Jozová /GCERP/ 78+79
kadetky: Barbora Jozová /GCERP/ 85+80

čtvrtek 26. března 2009

Hon na HCP začíná!

V Beřovicích se příští pátek (3.4.2009) "otevřou" letní greeny a začne každoroční hon na zlepšení svého, už tak výborného, HCP. Stejně jako vloni budou soutěživým typům k dispozici tři turnaje týdně: dopolední úterky (start 9:00), odpolední čtvrtky (12:00), celodenní neděle (9:00). První turnaj nové sezóny se koná v neděli 5.4.2009 od 9:00.

pátek 20. března 2009

Kemp na rozjezd

Od pátku do neděle (17.-19.4.2009) čeká na loňské, úspěšné členy družstev do 16 a 18 let golfový kemp. Po všechny tři dny bude trenérem osoba více než povolaná, Jan Juhaniak. Na úhradu veškerých nákladů spojených s ubytováním, stravou a trenérem budou použity finance, které byly zaslány federací za loňské umístění v Poháru klubů (do 16 let) a Mistrovství ČR družstev do 18 let.
Kempu se zúčastní: Matyáš Bernat, Petr Heider, Marek Klokočka, Jakub Maštalíř, Matěj Maštalíř, Jonáš Mencl, Michal Mertl a Tomáš Prokop.

středa 18. března 2009

SENIOŘI 2

Českou Seniorskou Golfovou Asociaci (ČSGA) čeká 25.dubna mimořádná konference delegátů. Program schůze bude podle dokumentu na stránkách golfsenior.cz bohatý a dá se předpokládat, že některé body vyvolají vzrušenou debatu. V diskusi (na golfsenior.cz) se mezi přispěvovateli několikrát objevilo jméno našeho člena. Ladislav Tyle pak ochotně reagoval na mojí žádost o krátké shrnutí stavu v ČSGA. Následuje plné znění, za které ještě jednou děkuji.

Ahoj Aleši,

nevím jestli jsem já kompetentní osoba k hodnocení situace ve vedení ČSGA, to je spíše Květa nebo Radek. Já jsem členem ČSGA teprve od loňského roku, kdy jsem splnil poslední podmínku pro získání statutu seniora, tj. dosáhl jsem příslušné věkové hranice. V loňském roce jsem se zůčastnil dění v ČSGA pouze tím, že jsem vyplnil přihlášku, kterou mi podstrčila Květa, zaplatil ji 200,- Kč a poté odehrál 11 kol turnajů ST. Přiznám se, že jsem dokonce ani neviděl stanovy, přestože jsem na přihlášce podepsal, že jsem s nimi seznámen.

Letos nás Květa lákala na konferencí, tak abych byl trochu "v obraze", jsem si při prohlížení internetových stránek ČSGA kliknul na kolonku "diskuze". Publikované názory o regulérnosti svolání konference mne přiměly prostudovat si konečně stávající stanovy. Jejich nízká úroveň mne bohužel vyprovokovala a výsledem byl můj příspěvek, který jsem napsal do "diskuze" den před konferencí. Bohužel na něj hned reagoval vicepresident Nečas, který napsal: "Co se týče stanov, souhlasím s příspěvkem, který napsal pan Tyle s tím, že stanovy potřebují aktualizaci a to jako prioritní úkol můj a ostatních členů výboru. Uvítám, kdyby pan Tyle spolupracoval s výborem na tvorbě návrhu nového znění stanov". Nechtěl jsem vypadat jen jako "rejpálek", tak jsem v noci před konferencí (po kulečníku a dvou lahvinkách vína) vytvořil pracovní verzi nových stanov, kterou jsem dal Nečasovi před konferencí. Díky tomu jsem se "namočil" do abych tak řekl "legislativních" záležitostí. Pouze ty mohu hodnotit, protože s těmi mám i díky podnikání a starostování trochu zkušeností. Velice stručné, nic neřešící stanovy, absence jiných vnitřních dokumentů, jako např. jednacího řádu, spolu s debatami o regulérnosti svolání konference z ní udělali nezvladatelnou diskuzi, z čehož alespoň vyplynulo to, že se řádně svolá nová konference, která by měla schválit nové stanovy, případně další dokumenty a doplnit stávající výbor.

Až průběh konference, hlavně diskuze, teprve formovaly můj názor na dění v ČSGA, který jsem do té doby vlastně žádný neměl, protože jsem o něm ani nepřemýšlel. Můj hlavní poznatek je, že si asi řada členů (i z výboru) neuvědomuje, jak je ČSGA, jakožto jeden z golfových subjektů v celém systému organizace golfového dění v ČR zařazena, jaké ji v něm přísluší místo a z toho vyplývající povinnosti a pravomoci (anebo z toho mají osobní přínos, takže jim stávající systém činnosti vyhovuje). Pokusím se můj názor objasnit.

ČGF je dobrovolným občanským sdružením. Je to právnická osoba, jejíž členy jsou další právnické osoby, golfové kluby a další golfové subjekty. Jedním z těchto dalších golfových subjektů, které spolu s golfovými kluby (jejímiž členy jsou fyzické osoby) tvoří ČGF, je i ČSGA (jejímiž členy jsou také fyzické osoby, dokonce totožné s těmi v klubech, neboť podle stanov ČSGA je podmínkou členství, mimo jiné, i členství v některém z klubů, který je členem ČGF).

Z tohoto hlediska pro mne jednoznačně vyplývá, že ČSGA, svým charakterem a postavením v systému golfového dění v ČR vykazuje všechny atributy golfového klubu. Proto ji chápu jako "specifický golfový klub", určený pro golfisty určité věkové kategorie. Mnoho golfistů má mimo svá domovské členství i další členství v jiných golfových klubech. A takto je dle mého názoru nutno chápat i členství v ČSGA. V podstatě to není nic jiného, než členství v dalším golfovém klubu.

Mám dojem, že část členů a současného výboru chápe ČSGA jako nějaký vrcholný orgán golfového dění seniorů v ČR (přestože jen část seniorů golfistů jsou členy ČSGA) a požaduje, aby vykonávala funkce a povinnosti, které dle mého názoru přísluší ČGF, hlavně včetně starosti o seniorkou representaci ČR. Tak tomu ale není. ČGF je a teď cituji z jejích stanov: "...vrcholný orgán golfu v České republice a má výhradní právo zastupovat golfové subjekty České republiky ve vztahu k zahraničí...". K akceptaci těchto stanov se i ČSGA při svém vstupu do této federace zavázala.Vrcholným orgánem golfového dění tedy i pro seniory je a má být (a to minimálně do té doby, než ČSGA vystoupí z ČGF, protože do té doby je vázána jejími stanovami), stejně jako u všech ostatních věkových kategorií golfistů, ČGF, která má dle stanov nejen výhradní právo zastupovat i seniory ve vztahu k zahraničí, ale také z toho i vyplývající povinnosti, včetně finančního zabezpečení.

Jak jsem z diskuze na konferenci vycítil, převážné části členů ČSGA se nelíbí, že mnoho času a práce (a financí) výbor ČSGA věnuje právě otázkám seniorské reprezetace ČR, počínaje starostmi s její nominací, a konče zajišťováním výjezdů seniorské representace do zahraničí, tedy povinnostem, které z převážné míry, podle mého názoru, přísluší do kompetence ČGF. Tím nezbývá čas na "klubovou" práci pro více než 90 % členské základny, která se právem cítí být zanedbávaná. Na to ukazuje i systém soutěží. V kalendáři je ročně cca 20 turnajů ST, (z nichž je ještě část nominační), MR a cca 10 mezinárodních akcí (ME, MM okolních států atd.) zajišťovaných ČSGA.

Velká část práce členů výboru a většina peněz se tak "točí" kolem cca 10-ti až 15- ti členů s nízkým HCP, kteří mezi sebou celý rok "soutěží" o to, kdo si levně zajede zahrát někam do zahraničí. A to jak jsem pochopil se do loňska týkalo ještě pouze mužů. Dokonce i těch 20 tuzemských turnajů ST nebylo dostupných ani pro všechny členy. Když se turnaj konal na nějakém oblíbeném hřiští, tak se tam hráči s HCP 20 a výše už neměli vzhledem ke kapacitě hřiště (a upřednostnění hráčů s nižším HCP) šanci ani dostat.

Proto se na konferenci silně ozývaly hlasy po tom, aby ČSGA organizovala a zastřešovala i systém regionálních soutěží (a i to z časových důvodů i jednodenních, bez nutnosti nocování v místě) jako si je v loňském roce organizovaly moravské kluby. Tím by se zvýšila šance i pro širší základnu seniorů zahrát si v turnajích své věkové kategorie.

Nyní se podle mého názoru vede boj o koncepci další činnosti ČSGA. Jestli se pustí do zastřešování i dalších regionálních soutěží pro seniory (kterých musí být v ČGF několik tisíc) a bude tak zajímavým sdružením pro tisíce potenciálních členů a naplní tak svůj cíl činnosti, kterým by mělo být zejména organizování sportovního a společenského vyžití členů golfových klubů ČGF, kteří mají statut seniora. Nebo zůstane sdružením zajímavým pro cca 200 seniorů s nízkým HCP, kteří budou mít šanci dostat se na těch současných 20 turnajů a pro několik desítek seniorů, kteří budou mít šanci dostat se zadarmo si zahrát do zahraničí pod hlavičkou representace.

Vím, že to není krátký shrnující článek o dění v ČSGA, jak jsi požadoval, ale na to se ani necítím. To by měl udělat někdo, kdo už je v ČSGA déle a lépe zná situaci i z minulosti. Jestli ovšem něco z mých názorů budeš chtít použít do nějakého článku o současném dění mezi seniory, tak samozřejmě můžeš.

pátek 13. března 2009

SENIOŘI

Podle údajů ČSGA (k 31.12.2008) má GC Beřovice 54 registrovaných seniorů a jsme tak na pomyslné bronzové příčce v počtu členů za Jinačovicemi (60) a Mariánkami (56). Mají naši šanci stát se členy reprezentačních družstev, která se již tradičně účastní ME? Určitě ano! Stačí projít sítem nominačních turnajů. A když to nevyjde, budeme mít zastoupení alespoň mezi kapitány. Hrající kapitánkou ženské reprezentace se totiž stala Lenka Budinová.
NOMINAČNÍ TURNAJE ČSGA pro rok 2009
ŽENY, ME se koná v Belgii (13.-17.7.), počítají se 4 výsledky z 6 odehraných kol:
21.-22.4. Konopiště
17.-18.5. Sokolov
26.-27.5. Mariánské Lázně

MUŽI, ME se koná v Maďarsku (18.-21.8.), počítá se 6 výsledků z 8 odehraných kol:
21.-22.4. Konopiště
17.-18.5. Sokolov
9.-10.6. Austerlitz
19.-20.7. Olomouc

Stejné nominační turnaje mají i Supersenioři (nad 70 let), ME se koná na Islandu (4.-7.8.).

čtvrtek 5. března 2009

Rekord hřiště

Pokud se nemýlím a nepočítám hřiště akademie :-), tak se v Beřovicích hrálo dvakrát pod sedmdesát ran. V roce 2007, konkrétně 5.června, tedy v době kdy se hrála 2x jedna devítka, donesl Adam Koukol snových 69! SCORECARD. Druhé číslo začínající šestkou má na svědomí Jan Juhaniak (při turnaji seniorské PRO Tour), krátce po otevření druhé devítky (11.8.2008). Když SCORECARD nekazí žádné bogey a doplníte 3x birdie a 1x eagle je z toho 67! Tenhle parádní počin trochu kazí fakt, že výsledek byl dosažen při hře ze žlutých odpališť. Chápete tento výsledek jako rekord hřiště? Vyjádřete svůj názor v komentářích.

Na závěr ještě dobový komentář Jakuba Maštalíře, který byl spoluhráčem ve flightu Adama Koukola: "Na devítce byl po drajvu v pravým bunkeru, vzal dřívko a nesmyslem obkroužil tu boudu před vodou. Pak už jen doklepnul do eaglu. Na to nikdy nezapomenu!".
DOPLNĚNÍ: Devět dní po Koukolových 69 (tedy 14.6.2007) zahrál Jan Ryba stejný výsledek. SCORECARD.

pondělí 2. března 2009

Nominační turnaje - I.liga družstev

V letošním roce hrají muži i ženy GC Beřovice opět I.ligu, tedy druhou nejvyšší republikovou soutěž družstev. Nominaci do těchto týmů mohou hráči získat přes nominační turnaje. Zde je přiložen rozpis ve formátu PDF.

The Honda Classic a Pavel Vilimovský

Víte co mají společné? Turnaj US PGA Tour The Honda Classic, který se koná koncem tohoto týdne, se uskuteční v PGA National Resort and Spa, konkrétně na hřišti Champion Course. Tedy na stejném, kde loni v říjnu ovládli Pavel Vilimovský a Robert Bouška turnaj JACK NICKLAUS INTERNATIONAL INVITATIONAL! Od čtvrtka do neděle se můžete prostřednictvím přímých přenosů a záznamů programu ČT4 podívat kde se zrodil úspěch českého amatérského golfu.